O projektu "Nymburk - evropské město sportu 2014"

Nymburk získal prestižní titul Evropské město sportu pro rok 2014 v kategorii European Town of Sports, která zahrnuje města do 25 000 obyvatel.

Městu ho udělila nezisková sportovní asociace ACES Europe při Evropské unii, jejímž cílem je aplikace evropské politiky na poli sportu. „Titul mohou získat města, která splňují přísná kritéria. Stanou se tak součástí velké rodiny Evropských měst sportu a je pouze na nich, jakým způsobem titul využijí,“ sdělil Lukáš Vorel z hodnotící komise asociace ACES Europe, která každoročně tento titul uděluje vybraným městům. Nymburk titul získal především za dlouhodobou snahu o podporu sportu po všech stránkách. Ročně je v této kategorii oceněno přibližně třicet měst v Evropě. Slavnostní předání titulu se uskuteční 6. listopadu v Bruselu.

„V rámci klání jsme hodnotící komisi prezentovali možnosti sportovního vyžití ve městě, nejdůležitější sportoviště i historické památky města. Komisaři hodnotící komise proto navštívili základní školy, zimní stadion, sportovní areál Veslák, Sportovní centrum Nymburk a také Centrum adiktologických služeb. Zajímali se také o integraci postižených nebo o cvičení seniorů,“ vysvětlil starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera.

„Hodnotíme města podle toho, jak provozují svá sportoviště a jak dokážou využívat sport jako nástroj ke zvyšování zdraví obyvatelstva,“ vysvětlil Lukáš Vorel. „Museli jsme splnit celou řadu podmínek, hodnotila se například politika využití sportu ke zlepšování života občanů, velmi důležitým hlediskem byla míra zapojení občanů do sportování, pak se posuzovala péče o sportoviště a o jejich rozvoj,“ potvrdil starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera.

„Tento prestižní titul město zařadí do sítě evropských měst se stejným oceněním a umožní nám efektivní výměnu zkušeností a informací,“ vysvětlil Miloš Petera. Nymburk do podpory sportu ročně investuje asi 15 milionů korun. Ve městě se také připravuje modernizace sportovního areálu za zhruba miliardu korun, který by se měl stát olympijským centrem pro přípravu reprezentantů, ale měl by být k dispozici i veřejnosti.

„I toto nám pochopitelně u hodnotící komise pomohlo, je však třeba doplnit, že daleko větší váhu mělo sportování nejširší veřejnosti. Titul je pro nás především závazkem, abychom pokračovali v podpoře rozvoje sportovních aktivit v našem městě,“ shrnul starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera.

Nymburk si v Bruselu převzal prestižní titul Evropské město sportu 2014

Slavnostní předání se uskutečnilo ve středu 6. listopadu v Bruselu na půdě Evropského parlamentu. Ceremoniálu se zúčastnilo několik stovek lidí. Titul městu udělila asociace ACES Europe, která tímto způsobem oceňuje především způsob, jakým jednotlivá města podporují sportovní aktivity.

Předání se kromě místostarosty města Nymburk PhDr. Pavla Fojtíka zúčastnili i náměstek hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloš Petera a místopředseda Českého olympijského výboru a šéf ČSTV JUDr. Miroslav Jansta. Nymburk získal ocenění v kategorii Town pro města do 25 000 obyvatel. V kategorii City získala titul Ostrava. O titul Evropské hlavní město pro rok 2016 se bude ucházet Praha.

Podle Miloše Petery ocenění umožní další rozvoj sportu ve městě. „Nymburk se zařadil do sítě evropských měst se stejným oceněním, kromě výměny zkušeností bude město mít větší možnosti čerpání evropských dotací – lépe se mu bude komunikovat nejen

v rámci republiky, ale především v Bruselu. Město Nymburk sport podporuje každý rok částkou zhruba 15 milionů korun. Rozhodně však potřebuje dále investovat do rozvoje sportovní infrastruktury,“ řekl.

Miroslav Jansta ocenil snahu českých měst více prorazit v Evropě. „Český sport dostatečně nevyužíval veškeré výhody faktu, že jsme členy Evropské Unie. Je proto dobře, že Nymburk, Ostrava a v minulém roce Náchod a Liberec vyrážejí do Evropy.“


Vedoucí projektu:Zdeněk Vocásek, místostarosta města Nymburkzdenek.vocasek@meu-nbk.cz325 501 215, 604 487 775
Manažer projektu:Mgr. Žaneta Volfová, Odbor rozvoje a investiczaneta.volfova@meu-nbk.cz 325 501 204
Administrátor projektu:Hana Ottová, Odbor rozvoje a investichana.ottova@meu-nbk.cz325 501 261
Tisk a propagace:Mgr. Petr Černohous, Kancelář starostypetr.cernohous@meu-nbk.cz325 501 252
Webmaster:Tomáš Kukal, odbor informatikytomas.kukal@meu-nbk.cz325 501 418
Město Nymburk