Středověké opevnění (hradby)
Středověké opevnění (hradby)
v lokalitě Park Pod Hradbami
cihlový pás hradeb se 6 věžemi a vodními příkopy (Malé a Velké Valy), kterými dodnes proudí říční voda
původní středověké opevnění bylo tvořeno pásem hradeb s asi 52 věžemi a 4 vstupními branami a vodním příkopem (Malé Valy), později bylo ještě doplněno opukovou hradbou a druhým obranným vodním příkopem (Velké Valy), těmito, v českém prostředí, zcela unikátními příkopy dodnes proudí říční voda, z původního opevnění se však dochoval jen úsek se šesti věžemi, který po rekonstrukci na počátku 20. století získal romantický ráz
původní podobu městských hradeb můžete částečně vidět v Hradební ulici
kontakt: 325 501 104, infocentrum@meu-nbk.cz (Turistické informační centrum Nymburk)
otevírací doba: volně přístupné
vstupné: ZDARMA
web: www.mesto-nymburk.cz/infocentrum