Pravěká mohyla
Pravěká mohyla
ulice Na Příkopě
unikátní nález skříňového mohylového hrobu z pozdní doby kamenné – eneolitu (3 600 př. n. l.) je důkazem dávného pravěkého osídlení města
hrob s megalitickým kamenným obložením, ve kterém ležela kostra muže v mírně skrčené poloze, byl objeven v roce 1994 při archeologickém výzkumu v ulici Na Příkopě
zmenšený model můžete vidět ve vitríně na chodbě Turistického informačního centra Nymburk
kontakt: 325 501 104, infocentrum@meu-nbk.cz (Turistické informační centrum Nymburk)
otevírací doba: duben až září (po – ne): 9:00 až 18:00, otevřená pouze roleta – nahlédnutí pouze přes vitrínu (přístup z důvodu změn klimatických podmínek není možný)
vstupné: ZDARMA
web: www.mesto-nymburk.cz/infocentrumMapa