Hlavův dům
Hlavův dům
Náměstí Přemyslovců 165
dům měšťana Václava Hlavy z Kyršfeldu tzv. Hlavův dům vznikl přestavbou dvou původních domů v druhé polovině 16. století, o čemž svědčí datum nápisu na architrávu renesančního kladí, které je v dnešní době umístěno nad vchodem: „WACLAV HLAWA NYMBURSKY – KATERZINA MANZIELKA GEHO 1586“
dům vyhořel za třicetileté války v roce 1631 a pak ještě v roce 1838
v letech 1936-39 byla radnice zrekonstruována pro potřeby tehdejšího okresního úřadu a získala zpět své podloubí
v roce 1886 byl dům klasicistně upraven a stal se kulturní památkou, v současné době zde sídlí Turistické informační centrum (přízemí) a v část MěÚ – odbor sociálních věcí a živnostenský odbor
kontakt: 325 501 104, infocentrum@meu-nbk.cz (Turistické informační centrum Nymburk) nebo 325 501 101, 151, mail@meu-nbk.cz (podatelna MěÚ)
otevírací doba:
     duben až září (po – ne, svátky): 9:00 – 18:00
     říjen až březen (po – pá): 9:00 – 17:00, (so, ne, svátky): 8:00 – 17:00
vstupné: ZDARMA
web: www.mesto-nymburk.cz/infocentrumwww.mesto-nymburk.cz