Loď Blanice
Loď Blanice
v současné době loď Blanice funguje jako přívoz mezi centrem města Nymburk a částí Zálabí, plavební řád naleznete zde: Jizdní řád, možnost přepravy s kolem
kontakt: 734 604 634, blanice@polabinalodi.cz (odpovědná osoba Petr Bárta)
vstupné: jízdné: ZDARMA
web: www.polabinalodi.cz