Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Zapojení do bioodpadu
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor správy městského majetku
Předmět situace
Získání nádoby na bioodopad
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Ing. Pavla Bednáře tel: 325 501 210
Jaký je postup pro řešení situace
Obyvatelé, kteří mají zájem se zapojit, mohou požádat o bio-popelnici na Odboru správy městského majetku (Ing. Pavla Bednáře tel: 325 501 210). Nádobu na bioodpad si žadatel následně vyzvedne v TS Nymburk (V Zahrádkách 1536/8, Nymburk). Obyvatelé žijící v rodinném domě mají nárok na nádobu o objemu 120 l, bytové domy 240l. Využívají se hnědé plastové popelnice, které umožňují vhodnou přípravu bio-odpadu před kompostováním, nádoby snižují objem odpadu, omezují vznik zápachu a zlepšují hygienické podmínky při skladování. V nádobě jsou umístěny otvory, které umožňují udržení dostatečného množství kyslíku, snižují obsah plynů a v důsledku toho i zápachu. Dole v nádobě je umístěna mřížka, která umožňuje sběr odtékající vody z odpadu, voda je následně odpařována a tím klesá hmotnost odpadu.

zpět na přehled všech situací