Krátce z města

20.06.2017

 • SOŠ a SOU Nymburk – předávání výučních listů
  Třídy 1. ZS, 3. AA a 3. DO - zde
  Třídy 1. ZS, 3. BS a 3. DO- zde
  Třídy 3. FC, 3. FZ, 3. KA a 3. KB - zde


  Zdroj: MěÚ Nymburk

20.06.2017

 • Město Nymburk chce dál bojovat proti zápachu a podá návrh na odvolání
  U Okresního soudu v Nymburce proběhlo 20. června 2017 poslední stání ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ. Soud vynesl rozsudek ve prospěch firmy AZOS CZ. Za město i za občany města v soudní síni nutno říci, že byli všichni překvapeni závěrečným rozsudkem.
  Soud uznal, že zápach vycházející ze zinkovny AZOS může občany obtěžovat, ale současně řekl, že se nepodařilo prokázat, že zápach obtěžuje nad míru přesahující místní poměry v blízkosti průmyslové zóny. Dle rozhodnutí soudu, tak město neprokázalo, že míra zápachu je pro obyvatele nadměrná a žalobu zamítl. Druhou část žaloby na zastavení provozu soud předal úřadům. Soudkyně v odůvodnění uvedla, že integrované povolení nenahrazuje kolaudaci a tu podle ní AZOS platnou nemá, ale ve věci má rozhodnout stavební úřad v Kolíně, kterému věc postoupila.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

19.06.2017

 • Hasiči Nymburk se dočkají nového potrubí pro čerpání vody
  Rada města schválila zhotovení nového potrubí na vodu pro Hasičskou stanici Nymburk. V rámci stavebních prací dojde k přepojení stávajícího sacího potrubí za nynější čerpací stanicí, položení nové trasy rozvodu sacího a výtlačného potrubí technologické vody trasou do objektu garáží HZS. Vybudování 2ks podzemních hydrantů včetně uzavíracích šoupat v zatravněné ploše požárního hřiště při areálu HZS a se zaústěním do garáže budovy HZS Nymburk. Součástí díla je i přiložené nové napájecí kabelové vedení ze stávajícího rozvaděče v budově HZS ke stávající čerpací stanici. V čerpací stanici bude provedeno dozbrojení v rámci PD elektroinstalace.
  Jako zhotovitel stavebně montážních prací byla vybrána firma VPK Suchý, s.r.o., ze Zásmuk. Celková stanovená cena je 1 118 264 Kč vč. DPH. Stavební práce začnou do konce června s dobou výstavby 8 měsíců. Termín dokončení stavebních prací je stanoven na 28. února 2018.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.06.2017

 • SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk – předávání maturitních vysvědčení a diplomů
  Zdravotnický asistent (4. A), Zdravotnické lyceum (4. L) a Sociální činnost (4. S) - zde
  Asistent zubního technika (4. Z) - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk

15.06.2017

 • Galerie loučení se školkou
  MŠ Čtyřlístek - zde
  MŠ Sluníčko - zde
  Speciální MŠ - zde
  MŠ Adélka - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk

15.06.2017

 • Nymburští volejbalisté navštíví italské partnerské město
  Mezinárodní turnaj mládeže a kemp v letošním roce je druhým úspěšným pokračováním výměnných sportovních pobytů obou partnerských měst a klubů. Italský volejbalový klub rovněž absolvoval sportovní kemp i v Nymburce (podzim 2016). Náplní letošního kempu budou tři utkání mládeže s místním klubem, setkání s představiteli města Porto San Giorgio a klubu. Kempu se účastní 52 hráčů a hráček klubu Volleyball Nymburk. Rada města Nymburk vyhověla žádosti a podpořila klub Volleyball Nymburk, z.s. částkou 20 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním mezinárodního turnaje mládeže a sportovního kempu (23.6. až 2.7.2017) v italském městě Porto San Giorgio. Příspěvek bude financován z prostředků na podporu a rozvoj vztahů s partnerskými městy.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.06.2017

 • V ulici Jurije Gagarina vznikne nové dětské hřiště
  Nové dětské hřiště vznikne v nároží ulic Jurije Gagarina a Karla Čapka, na místě nynějšího a nevyhovujícího hřiště o rozloze cca 2 800m2. V současné době už město vybírá zhotovitele stavby. Plánované dětské hřiště pro volnočasové aktivity bude určeno pro děti staršího školního věku a mládež. Realizace bude zahrnovat vybudování oplocení, herních prvků, dopadových a zpevněných ploch, mobiliáře, zeleně, veřejného osvětlení a vodních prvků včetně napojení na inženýrské objekty. Součástí bude vybudování travnaté plochy pro fotbal a víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity. Chybět nebudou lanové prvky, workoutové aktivity a centrální plocha s vodní mlhou.
  V září budou zahájeny stavební práce a předpokládaný termín dokončení je do 30. března 2018. Celkové náklady na výstavbu hřiště jsou ve výši 7,8 mil. korun.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.06.2017

 • Galerie loučení se školkou
  MŠ Růženka - zde
  MŠ U Pejska a kočičky - zde
  MŠ Větrník - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk

12.06.2017

 • Město Nymburk opět podpořilo Domov svatého Josefa, kde se starají o pacienty s roztroušenou sklerózou.
  Rada města schválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec ve výši 10 000 Kč.
  Oblastní charita poskytla v roce 2016 pobyt třem občanům města v celkové délce pobytu 464 dní. V Domově sv. Josefa také nepřetržitě žije jeden klient s trvalým pobytem ve městě Nymburk.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.06.2017

 • Dnes v noci proběhne NOC KOSTELŮ!!!
  Tradiční každoroční otevření nymburských kostelů, více informací naleznete na www.nockostelu.cz. Poprvé se akce účastní i modlitebna sboru Křesťanské společenství Nymburk (Komenského 1254).


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.06.2017

 • V Nerudově ulici probíhá oprava chodníku
  Město společně s Technickými službami zajistí v rámci stavebních prací narovnání obrubníků včetně jejich snížení pro vjezdy a položení nové dlažby. V plánu je také nové osazení ulice zelení. Jedná se o 16 stromů druhu Javor babyka. Zhotovitelem je firma MaGe Construction, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.06.2017

 • Část ulice V Zahrádkách se může pyšnit novým chodníkem
  V souvislosti s položením vodovodního řadu město společně s Technickými službami zajistilo srovnání obrubníků včetně jejich snížení pro vjezdy a zcela nový povrch chodníku. Zhotovitelem byla firma HALKO, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.06.2017

 • Na Náměstí Přemyslovců vyrostlo volejbalové hřiště
  Ve spolupráci s městem Nymburk proběhne od čtvrtka do úterý (8. - 13. 6. 2017) akce s názvem - Týden beach volejbalu. Účast potvrdili zajímaví hosté - například volejbalové reprezentantky Kolocová a Kvapilová nebo olympionici Pakosta, Petr Beneš, Josef Beneš, herec Jaroslav Dušek, fotbalisté Ivan Hašek a Radek Bejbl, hudebník Zdeněk Merta, člen skupiny Lucie Michal Dvořák, kanoista Martin Fuksa, hokejista Tomáš Netík a další.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.06.2017

 • Hřbitovní správa se nejspíš přesune do nových prostor
  Nevyhovující objekt hřbitovní správy na nymburském hřbitově, to je současný stav, na který si stěžují občané i zaměstnanci hřbitovní správy. Z tohoto důvodu město společně s technickými službami zvažují přesunutí do nových prostor.
  Zázemí hřbitovní správy, vyjma hrobníka, by se v budoucnu mohlo přesunout do areálu Technických služeb v ul. V Zahrádkách (bývalá prodejna). Tento záměr vychází ze stávajícího, a hlavně nevyhovujícího stavu objektu na hřbitově. V současnosti se provádí projektová dokumentace, aby prostory splňovaly požadované normy na tento provoz. Poté budou provedeny vlastní stavební úpravy prostoru. Plánovaný přesun se předpokládá koncem roku.

  O dalším postupu vás budeme informovat.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.06.2017

 • Výstavba chodníku v ulici Dlabačova v Nymburce.
  Od června do října letošního roku bude probíhat výstavba chodníku v ulici Dlabačova. Upozorňujeme občany na zvýšenou opatrnost při pohybu po této komunikaci. Tato ulice bude po celou dobu jednosměrná, ve směru od Elektoservisu Svoboda směrem k půjčovně nářadí.
  V rámci stavebních úprav dojde k výstavbě nového chodníku včetně opravy krajnice s napojením na stávající chodník, odvodnění chodníku polopropustnou dlažbou, k úpravě veřejného osvětlení včetně kabelových propojení a nových svítidel. Dále bude umístěn nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, atd.). Zhotovitelem stavby je firma AVE Kolín s.r.o.
  Žádáme majitele vozidel, parkujících v této části ulice, aby si ve vlastním zájmu parkovali svá vozidla po dobu výstavby v bočních ulicích mimo dosah staveniště.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.06.2017

 • Začátkem července začne rozsáhlá rekonstrukce Smetanova domu - HLAHOL
  V budově se nacházejí třídy prvního stupně základní školy Komenského a jídelna pro 950 dětí včetně kuchyně. V rámci stavebních prací dojde k přístavbě rampy a vybudování chodby pro bezbariérový vstup. Vzniknou zde tři nové učebny, nová učebna cizích jazyků a kabinet. Celkově se upraví sociální zařízení pro žáky a učitele. Dále budou provedeny opravy a výměny jednotlivých prvků stavby – jako nová střecha nad přízemní části objektu, výměna výplní otvorů, nové podhledy, výměna povrchu podlah, instalace nových světlovodů v patře, zateplení objektu a nová vrata na pozemek. Přestavba čeká rovněž stávající a nevyhovující jídelnu. Zhotovitel je firma BFK service a.s., ze Zásmuk a celková cena je 22 322 698 Kč vč. DPH a předpokládaný termín zahájení prací je 3. července 2017. Termín dokončení je stanoven na 28. února 2018.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.06.2017

 • Kontaktní místo pro prodej předplatných jízdních dokladů pro PID
  foto 1
  Dnes 1. 6. 2017 bude zprovozněno kontaktní místo pro prodej předplatných jízdních dokladů pro Pražskou integrovanou dopravu. Bude zde tedy možné zakoupit průkaz PID a doplňkové papírové kupóny BUS+VLAK (měsíční, čtvrtletní).
  Kontaktní místo je na provozovně společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. v NYMBURCE (Dopravní 1717 – areál ČSAP).
  Více informací o předplatném jízdném na stránkách ROPIDu:
  https://ropid.cz/tarifni-pojmy/predplatne-jizdne/
  https://ropid.cz/primestske-cestovani/?tab=2
  Kontakt na informační kancelář - Provozní doba:
  Po - Čt: 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:30
  Pá: 7:00 - 13:00
  Tel.: 325 502 223
  Email: nemcova@csap.cz
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)