Krátce z města

29.03.2018

 • Strojní čištění ulic bude pokračovat i letos
  Město Nymburk žádá občany, aby respektovali příslušné dopravní značení a tím umožnili úklid komunikace. Dopravní značení bude vždy osazeno s týdenním předstihem. Blokové čištění komunikací začne 6. dubna 2018 (dále dle rozpisu na webu města).
  Více informací v odkazu
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.03.2018

 • Počítačový tomograf pořízený městem je výraznou pomocí při práci lékařů
  Lékaři nymburské nemocnice provedli na CT přístroji již více než 20 000 vyšetření. Počítačový tomograf slouží pacientům již od února 2014.
  „Naprostou většinu vyšetření představují vyšetření hlavy s diagnostikou mozkových cévních příhod a traumat páteře – jde o postižení plotének a traumata, u vyšetření břicha a hrudníku jde o onkologická onemocnění, náhlé příhody břišní a plicní embolie. Nyní můžeme rychle vyšetřovat i onemocnění cév hlavy, hrudníku a břicha,“ vysvětluje MUDr. Pavel Knytl, primář radiodiagnostického oddělení nymburské nemocnice. Kromě toho dodal, že nové CT usnadnilo a zkvalitnilo vyšetřování pacientů s podezřením na plicní embolii, kdy není nutné transportovat pacienta do jiného zdravotnického zařízení. Rozšířila se i možnost pohledu traumatologa na stav zlomenin.
  Lékaři také na šestnáctiřadém přístroji, který nahradil předchozí jednořadý, oceňují zejména kratší dobu vyšetření, což usnadňuje pacientům vydržet nedýchat po celou dobu vyšetření, a lepší zobrazení detailů, kdy zobrazení umožňuje šíři řezu menší než jeden milimetr. Zároveň je možné používat již výlučně neionické kontrastní látky, čímž se minimalizuje riziko pacientovy alergické reakce.
  Plně digitální počítačový tomograf SOMATOM Emotion 16, byl pořízen městem Nymburk v rámci projektu „Modernizace radiodiagnostického oddělení včetně digitalizace – nemocnice Nymburk“, který byl spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy. Společně s počítačovým tomografem předalo město do výpůjčky radiodiagnostickému oddělení nymburské nemocnice rentgenový přístroj pro skiagrafická vyšetření Luminos Fusion, ultrazvukový systém ACUSON S1000 a systém pro digitální zpracování snímků a archivaci dat.


  Zdroj: Pavlína Stránská (tisková mluvčí nemocnice)

27.03.2018

 • Město stále rozšiřuje stanoviště na tříděný odpad
  Ve spolupráci s TS Nymburk byla zřízena 4 nová stanoviště tzv. na zkoušku. Po měsíčním zkušebním provozu bude posouzena jejich využitelnost. Jedná se lokalitu v ulici Kostomlátecká (v blízkosti mlýnské Vily Bašta a restaurace U Hulíčků), na křižovatce ulic Zbožská a Okružní, v blízkosti křižovatky ulic U Cukrovaru a Poděbradská. Hlavním cílem je zkrátit docházkovou vzdálenost a tím zvýšit dostupnost kontejnerů na tříděný odpad pro občany.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.03.2018

 • Děti na ZŠ Letců R.A.F. ochutnaly španělskou kuchyni
  Děti na ZŠ Letců R.A.F. ochutnaly španělskou kuchyni. Ve spolupráci s Asociací školních jídelen se škola už po třetí zúčastnila projektu zaměřeného na cizí kuchyně - letos je to Španělsko. Včerejší akci navštívil i obchodní rada španělského velvyslanectví Fermín Lopéz, který shlédl překvapení v podobě temperamentního španělského tance. Zúčastnil se výuky s prvňáčky, kteří mu zazpívali a zarecitovali.
  Specialitou dne byla polévka Andaluské gazpacho připravená ze syrové zeleniny a Valencijská paella servírovaná s kuřecím masem. Jako dezert byl podáván Pomeranč s medem a olivovým olejem.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.03.2018

21.03.2018

 • Město debatovalo s občany o stávající i nové lávce
  Video z besedy najdete v sekci Foto a video galerie
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.03.2018

 • Termín zřízení parkoviště K+R pro ZŠ Tyršova se přesouvá na duben
  Na základě podnětů školy a rodičů byli projednány s městem dopravní úpravy a bezpečnost na dvoře školy ZŠ Tyršova. Ve spolupráci s městem byly připraveny úpravy dopravního režimu na dvoře školy a divadla a dále související opatření v ulici Tyršova a na parkovišti "pod Eliškou" u silničního mostu u Labe. Vedla k tomu zejména neúnosná situace každé ráno před vyučováním, kdy na dvůr vjíždí doslova jeden automobil za druhým a musí při otáčení couvat proti přicházejícím dětem. Cílem je zejména bezpečný pohyb dětí, ale i všech ostatních uživatelů tohoto veřejného prostoru. Pro parkování jsou dostatečné kapacity na parkovišti u Labe (pouhé 3 minuty chůze), pro naložení i vyložení osob byla navržena nová stanoviště K+R na ulici Tyršově (1 minuta chůze).
  Zavedení tohoto systému bylo plánováno na 21. března 2018. Bohužel původní termín zahájení nebude z důvodu procesních problémů dodržen. Spuštění je nově naplánováno v průběhu měsíce dubna.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.03.2018

19.03.2018

 • Setkání zástupců města s občany na téma zavřené pěší lávky přes Labe
  V úterý 20. 3. 2018 v 18 hodin v kině Sokol se bude konat beseda zástupců města s občany na téma zavřené pěší LÁVKY přes Labe. Více se dozvíte také o rekonstrukci plaveckého bazénu, o revitalizaci hlavního nádraží, o revitalizaci sídliště Jankovice aj…

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.03.2018

 • Městský úřad stále zlepšuje služby občanům
  Městský úřad Nymburk se dlouhodobě snaží rozšiřovat množství služeb pro své klienty.
  Ve vstupní hale budovy Městského úřadu Nymburk (Náměstí Přemyslovců 163) byl nově nainstalován informační kiosek. Občané jej mohou použít k hledání kontaktů, nahlížet na úřední desku. Pomocí dotykové obrazovky se mohou pohybovat na webových stránkách města a využít bezplatný přístup k internetu. Další informační kiosek s volným internetem je také v budově „C“ Městského úřadu – ve vestibulu a v Turistickém informačním centru.
  Nově byl zaveden platební terminál i na Odbor správních činností – oddělení dopravních činností pro přijímání plateb prostřednictvím platební karty. Terminál lze využít k úhradě správních poplatků na tomto oddělení např. za registraci a převod vozidla, změny v registru vozidel, ekologickou daň, a dále poplatku za vydání řidičského průkazu a karty do tachografu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.03.2018

 • Lávku pro pěší město konzultuje s architektem Mirko Baumem
  Nymburk v úterý 13. března navštívil Prof. Ing. arch. Mirko Baum, který se zabývá návrhy a projektováním nejen pěších lávek. Společně se statikem Ing. Vladimírem Janatou prezentoval na radnici některé své realizace pěších lávek a referoval o tom, jakým způsobem nad těmito stavbami uvažuje. Představil své názory, kterým směrem by se mohly ubírat přípravy nové pěší lávky v Nymburce a případné zadání architektonické studie. Setkání se účastnili i zástupci památkové péče. Město vede intenzívní a podrobná jednání o možnostech a smysluplnosti diagnostiky stavu stávající pěší lávky a její následné sanace, z okolností lze ale usuzovat, že nevyhnutelným řešením bude třeba i výstavba nové lávky. Z tohoto důvodu je zapotřebí se zabývat i touto možností a neztrácet čas.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.03.2018

 • Svoz bioodpadu bude znovu obnoven
  Od 1. dubna 2018 mohou domácnosti opět počítat se svozem bioodpadu. Technické služby města Nymburk budou opět vyvážet biopopelnice připravené před domy jednou týdně, vždy v úterý. Rovněž upozorňujeme všechny občany, kterým byla vydána nádoba na bioodpad, že je potřeba nádoby opatřit registrační známkou. Nádoby na bioodpad bez registrační známky nebudou dále vyváženy. Registrační známky se vydávají v pokladně nebo na podatelně v budově MěÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, Nymburk.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.03.2018

 • Nymburská radnice se opět po roce připojila k akci Vlajka pro Tibet
  Nymburská radnice se vyvěšením Tibetské vlajky (9. 3. v 8 hodin ráno) připojila ke stovkám měst v republice a tisícům měst po celém světě, které se také připojily k akci Vlajka pro Tibet. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel Číny.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.03.2018

 • Nymburská nemocnice dostala další monitory dechu
  Novorozenecké oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o. se dočkalo dalšího daru od Nadace Křižovatka, která je dlouhodobě velkým podporovatelem nymburské nemocnice. Z rukou zástupců nadace i jedné ze dvou společností, které dar financovaly, převzali primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Dušan Kolařík a MUDr. Radomír Pavluv, vedoucí lékař novorozeneckého oddělení, společně s jednatelkou nemocnice, Ing. Alenou Havelkovou a zástupci města Nymburk patnáct kusů monitorovacích podložek, jež hlídají dech novorozenců. Potřebnou částku, v hodnotě 44.550 korun, věnovaly nadaci, stejně tak jako již několikrát v minulosti, společnosti Pro Tech Spt a MAGNA Exteriors.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.03.2018

 • Město Nymburk podá návrh na dovolání k Nejvyššímu soudu
  Dnes (6. března 2018) proběhlo u Krajského soudu v Praze odvolací řízení ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ (nyní společnost Automotive Painting Partners), ve kterém město se svým odvoláním neuspělo.

  Město Nymburk s výsledkem soudu nesouhlasí, bude bojovat dál a podá dovolání k Nejvyššímu soudu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.03.2018

 • Volné WiFi nově v TIC
  Od března 2018 můžete využít volné připojení k bezdrátové síti WiFi v Turistickém informačním centru Nymburk.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.03.2018

 • Na oddělení dopravních činností lze platit platební kartou
  Městský úřad Nymburk se dlouhodobě snaží rozšiřovat množství služeb pro své klienty. Nově byl zaveden platební terminál i na Odbor správních činností – oddělení dopravních činností pro přijímání plateb prostřednictvím platební karty. Terminál lze využít k úhradě správních poplatků na tomto oddělení např. za registraci a převod vozidla, změny v registru vozidel, ekologickou daň, a dále poplatku za vydání řidičského průkazu a karty do tachografu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.03.2018

 • Město rozšíří stanoviště na tříděný odpad
  Město rozšíří jednotlivá stanoviště kontejnerů na tříděný odpad na různých lokalitách po městě. Hlavním cílem je zkrátit docházkovou vzdálenost a tím zvýšit dostupnost kontejnerů na tříděný odpad pro občany v Nymburce. Na základě odborných vyhodnocení a také dle požadavku občanů se počet míst rozšíří o 20 nových stanovišť, která přibydou k současným 49 místům. Všechna stanoviště byla projednána s TS Nymburk a realizace některých nových stanovišť již započala. Dokončení všech se předpokládá v příštích měsících.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.02.2018

 • Město opět vyzvalo dodavatele k časnému předávání informací
  Vedení města Nymburk se znovu obrátilo na dodavatele vody, elektřiny, plynu a tepla, aby veškeré plánované odstávky a zejména havárie a mimořádné situace, které se dotýkají života občanů ve městě neprodleně sdělovali na e-mail: krize@meu-nbk.cz. Město pak může prostřednictvím SMS InfoKanálu, webových stránek, sociálních sítí také hlášením městského rozhlasu, zpřístupnit tuto důležitou informaci těm občanům, kterých se bezprostředně týká. Aby město mohlo včas a kvalitně občany o mimořádných situacích spravit, musí mít k dispozici přesné informace, což mohou zajistit pouze přímo dodavatelé.
  SMS InfoKanál
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.02.2018

 • 1. zasedání zastupitelstva města 2018
  Vážení občané, zveme vás na zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se koná dnes, ve středu 28. února 2018 od 16 hodin v malém sále Obecního domu v Nymburce. Nebo můžete sledovat zasedání zastupitelstva i pohodlně z domova on-line, prostřednictvím odkazu níže.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)