Krátce z města

05.06.2018

 • Technické služby města Nymburka dětem
  Brány technických služeb se všem dětem i dospělým otevřou v pátek 15. června od 9 do 16 hodin. Těšit se můžete například na kropicí vůz, popelářské auto, plošinu, sekačku na dálkové ovládání, dobrovolní hasiči předvedou také hasičské auto. Se společností Ekokom se navíc děti hravou formou dozvědí více o třídění odpadů, k dispozici bude i bazén plný stavebnice SEVA. Na své si tak přijde celá rodina. Konec konců, kdo v dětství alespoň chvilku netoužil stát se popelářem.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.06.2018

 • Výstava 100 let ve fotografiích Nymburka
  Milovníci regionální historie zpozorněte, ode dneška bude v knihovně k vidění úžasná výstava fotografií mapující proměnu města. Zahájena bude dnes v pondělí 4. června vernisáží, při níž budete mít mimo jiné možnost zhlédnout vzácné historické filmy. Přijďte, bude to zážitek.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.06.2018

 • Jak probíhá sekání trávy ve městě?
  Stále probíhá již druhá letošní seč. Technické služby postupují podle plánu, který je jen mírně upravován podle aktuální klimatických podmínek. S ohledem na suché počasí se tráva musí nechat vyšší – travnaté plochy, které se pravidelně nezavlažují by po brzkém sekání velmi rychle uschnuly a místo zeleně by pak po městě byly pouze hnědé fleky. Výměra všech zelených ploch na sekání je 534 519m2 a odpovídá rozměru 84 fotbalových hřišť. V současnosti se seká na Zálabí, plynule se bude pokračovat v ul. Letců R. A. F, Zbožské, Okružní, u Polikliniky, Labské Terasy. Následovat bude sídliště v Drahelicích a Jankovicích, ulice Poděbradská a V Kolonii. Současně se sekáním probíhá pravidelná zálivka stromů, které by dostatečné péče uhynuly. Každé ráno se na zalívání použije 10 000 litrů vody, to znamená, že se zalévací auto během rána 5x otočí pro doplnění.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

29.05.2018

 • Výsadba zeleně ve městě nekončí
  Ve spolupráci města, technických služeb a nezávislého odborného poradce dochází k obnově stromořadí a nacházení nových lokalit pro výsadbu alejí.
  V letošním roce ještě bude vysazena:
  • alej akátů na Palackého třídě;
  • atraktivní řešení kruhového objezdu u Kauflandu pomocí kamenných a štěrkových ploch doplněných stromy a trvalkami;
  • výsadbu kmínkových keřů na Pražské ulici, která je zatím kvůli inženýrským sítím bez zeleně;
  • výsadbu cibulovin a zakládání záhonů s výsevem letniček nakvétajících postupně během celé vegetační sezony.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.05.2018

 • Nymburk má více stromů i nová stromořadí
  Díky výborné spolupráci města, technických služeb a nezávislého odborného poradce je naše město zelenější. Dochází k zachování a rozšíření vzrostlé zeleně ve městě, která je odolná klimatickým změnám a složená z původních základních druhů dřevin (dub, borovice, javory, lípy apod.). Obnově uličních stromořadí a nacházení nových lokalit pro výsadbu alejí.

  Na jaře letošního roku:
  • byl osázen nevlídný příjezd do města u kruhového objezdu na obchvatu pod Všechlapským vrchem (4 platany v kruhu, 32 javorů okolo silnice);
  • vysazena alej 42 lip v Lipové ulici;
  • vysazena alej 18 lip na Poděbradské ulici;
  • umístěno 5 javorů na dětském hřišti Nezlobiště a 20 stromů na sousedním novém dětském hřišti;
  • 8 borovic lesních na hřbitově
  • a dalších 12 stromů v různých lokalitách.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.05.2018

 • Víceúčelové hřiště na Vesláku má nové osvětlení
  Ve Sportovním areálu Veslák bylo instalováno nové noční osvětlení na víceúčelovém hřišti. Osvětlené hřiště tak prodlouží možnost jeho využití i při setmění. Šest sloupů o výšce 8,2 m s 18 reflektory o celkovém příkonu 7 200 W nevytváří rušivé světlo (180 - 200 luxů ) a je přesně zaměřené na hrací plochu. Vybudování osvětlení bylo podpořeno z rozpočtu města částkou 303 000 Kč a o zbytek částky 143 769 Kč se postarali sportovní nadšenci, kteří přispěli prostřednictvím pronájmu sportovišť. Při použití osvětlení se pronájem hřiště navýší o 50 korun na hodinu. Na webových stránkách www.areal-veslak.cz je k dispozici elektronický rezervační systém, pomocí kterého si zájemci mohou pohodlně a s předstihem rezervovat sportoviště na Vesláku.

  Zdroj: Město Nymburk

24.05.2018

 • Komenského ulice už čtyři roky září
  Před čtyřmi lety prošla poslední část ulice Komenského kompletní rekonstrukcí. Jednalo se o úsek mezi křižovatkami s Boleslavskou třídou a Jičínskou. Oprava trvala od října 2013 a slavnostní otevření proběhlo v pátek 25. dubna 2014. Zakázku za zhruba 4,5 milionu korun realizovala společnost Strabag, a. s., Město na opravu získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy z oblasti 1.1. Regionální dopravní infrastruktura, prioritní osa 1, Doprava, a to ve výši 2,1 milionu korun.
  V rámci stavebních úprav došlo k rekonstrukci vozovky a chodníků, veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu, odvodnění komunikací, obnově dopravního značení a vysazení nové zeleně. Chodníky jsou ze zámkové dlažby a obyvatelé ulice také jistě ocení nové zelené pásy. Ulice byla před opravou v opravdu dezolátním stavu.
  Do oprav Komenského ulice město investovalo již v roce 2011. Tehdy byl za 7 135 000 Kč opraven úsek mezi křižovatkami s Havlíčkovou ulicí a Boleslavskou třídou.

  Zdroj: Město Nymburk

23.05.2018

22.05.2018

 • Na gymnáziu B. Hrabala bude pokračovat repase oken
  Město Nymburk získalo dotaci od Středočeského kraje na závěrečnou čtvrtou etapu repase oken na budově gymnázia Bohumila Hrabala ve výši 500 000 Kč. Hodnotící komise zařadila opravu další části oken mezi 25 realizací z celkových 119 podaných žádostí do Fondu kultury a obnovy památek. Krajské zastupitelstvo následně tuto dotaci schválilo na svém zasedání. V loňském roce byla provedena předposlední část repase 123 ks oken na východní a západní fasádě a východního křídla gymnázia. Realizace poslední závěrečné etapy se předpokládá od června do konce září 2018.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.05.2018

 • Radnice dětem se blíží!
  Oblíbená akce pro děti začíná v neděli. ☀️🎉🎈

  RADNICE DĚTEM

  NE 27. 5. 10.00 – 17.00 DĚTSKÝ DEN S KREJČÍKEM HONZOU soutěžní stanoviště, velká nafukovací aktivní centra a atrakce pro menší děti, divadla, pěna a mnoho dalšího, celodenní vstupné na atrakce a soutěže 100Kč, program zdarma

  ÚT 29. 5. 7.30 a 10.00 PALEČEK, ROZUM A ŠTĚSTÍ dětský animovaný film pro MŠ v Kině Sokol, zdarma

  ST 30. 5. 13.00 – 18.00 DĚTSKÝ DEN odpoledne plné zábavy, tvoření, soutěží, divadla a mnoho dalšího v Parku Pod Hradbami, zdarma

  Čt 31. 5. 10.00 KRKONOŠE unikátní dokumentární film o našem přírodním bohatství pro 2. stupeň ZŠ, zdarma

  SO 2. 6. 15.00 – 18. 00 POLABSKÁ VONIČKA, 22. ročník mezinárodního folklorního festivalu, v Parku Pod Hradbami, zdarma

  NE 3. 6. 16.00 PADDINGTON 2, rodinný film plný krásných obrazů z londýnského prostředí nabídne plno zábavy, v Kině Sokol, zdarma

  ST 6. 6. 9.00 – 11.30 PIKNIK V TRÁVĚ - čtení v trávě v Parku Pod Vodárenskou věží s Městskou knihovnou, zdarma
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

18.05.2018

 • Nymburský plavecký bazén bude od soboty 19.5. uzavřen
  Stavební úřad vyzval město Nymburk k nápravě zjištěných závad a uzavření bazénu. O postupu a dalších krocích rozhodne zastupitelstvo města na jednání 21. 6. 2018. Do té doby bude z bezpečnostních důvodů bazén uzavřen. Sauny fungují neomezeně. Více v odkazu.

  V souvislosti s šířením různých informací o nové podobě bazénu jsou zde přiloženy základní informace o celém projektu rekonstrukce nymburského bazénu:
  • Zpracovatel projektové dokumentace rekonstrukce nymburského bazénu byl vybrán na základě výběrového řízení v srpnu 2016 za předchozího starosty. V zadání ovšem nebyl žádný finanční limit, do kterého by se měla investice vejít. To rovněž potvrdil zpracovatel projektové dokumentace v dubnu 2018 na pracovní schůzce zastupitelů, kdy za 100 miliónů nelze ani zdaleka v dnešní době sebemenší krytý plavecký bazén vybudovat a na takový limit by nikdy jako projektant nepřistoupil.
  • Celkovou cenu rekonstrukce nelze závazně vyčíslit dopředu, ale až v podrobnější fázi projektu, ve které je PD až nyní a následně bude podrobena odborné revizi. Žádná z cen, které byly při různých dosavadních studiích uváděny, nebyly nikdy podloženy relevantní kalkulací. Tudíž předpokládané ceny mohly být pouze přáním, nikoli však realitou.
  • Tyto studie byly v dubnu 2016 za předchozího starosty prezentovány veřejnosti v Obecním domě potom co byly napřímo zadány. Ti samí tvůrci pomohli s dopracováním finálního návrhu. Jednalo se v tomto směru o dispoziční řešení, tvary a kompozici relaxačních bazénů a architektonické řešení fasád.
  • Rozsah zadání ani cena vynaložených prostředků na přípravu PD nepřevýší vysoutěženou částku. V samotném návrhu bazénu není nic, co by zvyšovalo celkovou investici. Např. tobogán je vyprojektován, ale lze ho snadno vynechat. Položkovým rozpočtem je podloženo z čeho se provoz bazénu skládá a kolik vše dnes stojí. Celý projekt rekonstrukce je možné realizovat i jako bazén bez dalších prvků. O čemž opět rozhoduje zastupitelstvo města.
  • Závěrem je nutné upozornit, že současný bazén, do kterého nebylo již přes 10 let výrazněji investováno, je v podstatě na konci své životnosti.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

16.05.2018

 • 20. ročník Hrabalova Kerska
  Už v sobotu můžete vyrazit na jubilejní dvacátý ročník Hrabalova Kerska. V Kersku si můžete dopřát vycházku po místech Bohumila Hrabala. Vychutnat nabitý odpolední program. Čeká vás divadelního představení Hálek Nymburk, spousta úžasných hostů a hudební vystoupení skupin VANUA 2 a Crossband.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.05.2018

 • Upozorňujeme na trvající uzavření cyklostezky na pravém břehu Labe
  Do druhé poloviny června tohoto roku budou probíhat na pravém břehu Labe stavební práce související s rekonstrukcí cyklostezky (v úseku od sportovního areálu Veslák až na konec katastrálního území města Nymburk). Tento úsek cyklostezky dlouhý 1,6 km prochází souvislou úpravou povrchu, rozšířením a je po celou dobu stavebních prací uzavřen.
  Upozorňujeme občany žijící a pohybující se v této lokalitě, že v průběhu provádění stavebních prací není cyklostezka přístupná a není možný její průjezd. Práce jsou prováděny s možným ohledem na přilehlé nemovitosti a po celou dobu realizace je zajištěn pěší průchod pouze rezidentům v součinnosti s prováděcí firmou.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.05.2018

11.05.2018

 • Hřiště v ulici Jurije Gagarina se začíná pomalu zelenat
  Dokončovací práce probíhají na stavbě nového hřiště pro starší děti a teenagery. Nové hřiště s rozlohou téměř 3 tisíce metrů čtverečních v ulici Jurije Gagarina by mělo plně vyhovovat právě jejich potřebám a aktivitám. K dispozici budou mít herní, lanové a workoutové prvky, vodní prvky a centrální plochu s vodní mlhou. Součástí nového hřiště je i víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity a travnatá plocha pro fotbal. Realizace zahrnovala i mobiliář, zeleň, oplocení a veřejné osvětlení. V současné době probíhají ještě sadbové úpravy, úprava zeleně a terénu, doplnění mobiliáře (lavičky) a zapojení veřejného osvětlení. Řešena je také budoucí údržba a správa hřiště.

  Slavnostní otevření je naplánováno na 26. června, to už bude tráva vzrostlá a všechna sportoviště plně funkční.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

10.05.2018

09.05.2018

 • Stále pokračuje dlouho očekávaná rekonstrukce Lipové ulice
  Do konce června budou v Lipové ulici probíhat stavební práce na dokončení rekonstrukce ulice. Hlavním důvodem prodloužení původního termínu je zhotovení nové vozovky v závěrečném úseku, kde je nutné zpevnit podkladovou vrstvu (jedná se o část ulice od hl. vchodu na hřbitov až po ulici U Cejpovny).Během rekonstrukce došlo v přední části ulice k zhotovení nové vozovky, parkovacích zálivů, okapových chodníků a instalaci veřejného osvětlení. Rovněž byly provedeny výměny páteřních rozvodů kanalizace včetně přípojek. Bylo vysázeno i nové stromořadí lípy srdčité, které je k ulici Doubravská, pouze jednostranně (směrem ke hřbitovu na pravé straně) a od ulice Doubravská až k hlavnímu vchodu hřbitova je opět oboustranně.

  Motorovým vozidlům bude vjezd do ulice zakázán (povolen pouze dopravní obsluze) a komunikace tak bude sloužit pro pohyb chodců i cyklistů. Hlavní přístupovou cestou ke hřbitovu se pro motorová vozidla stane ulice Feuersteinova. Chodníky vytvořené podél nemovitostí jsou tzv. okapové chodníčky, slouží k tomu, aby zeleň nedosahovala až k domům a nedocházelo k vlhnutí zdiva.

  Zároveň upozorňujeme občany žijící a pohybující se v této lokalitě na zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.05.2018

 • Stavební práce na poslední etapě regenerace panelového sídliště Drahelice (VII. etapa) pokračují
  V březnu tohoto roku započaly stavební práce na regeneraci panelového sídliště Drahelice a jde o závěrečnou sedmou etapu. V této etapě se jedná o rekonstrukci části ulic Jurije Gagarina, Karla Čapka a celou ulici Mládežnickou.
  Při rekonstrukci je kladen důraz hlavně na zklidnění ulic a bezbariérové řešení pěších zón, vybudování dosud chybějících parkovacích míst. V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích zálivů podél komunikací a nové chodníky, kontejnerové stání, dopravní značení, terénní úpravy, sadové úpravy, nové veřejné osvětlení a mobiliář. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů.
  Věříme, že občané chápou tuto situaci a budou dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích během realizace stavby. Předpokládaný termín dokončení srpen 2018.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

02.05.2018

 • Nymburk si dnes připomíná výročí nymburského povstání
  Přesně 2. května 1945 občané Nymburka povstali proti nacistickým okupantům a Nymburk se stal prvním městem v Čechách, které se rozhodlo převzít správu města od Němců zpět. Celá událost se naštěstí obešla bez krveprolití, a to jen díky diplomatickému vyjednávání Viktora Boháče.
  V Nymburce si tento den připomínáme položením věnců na centrálním hřbitově, u památníku obětem I. a II. světové války v Parku hrdinů a u pomníku v Drahelicích. Kam je dnes za město položil starosta Pavel Fojtík. K příležitosti oslav Dne města se zítra 3. května od 19h uskuteční koncert Nymburského komorního orchestru pod vedením dirigenta Arnolda Smrtky a Českého filharmonického kvarteta ve složení Štěpán Pražák - 1. housle, Viktor Mazáček - 2. housle, Jiří Poslední viola a Jakub Dvořák violoncello.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.04.2018

 • Město vyhovělo požadavku obyvatel a zavede večerní spoje na Zálabí
  Lidé k překonání Labe nyní mohou využít zdarma autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí. Občané požadovali rozšíření nočních spojů a město jim vyšlo vstříc. Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo rozšíření autobusových spojů v pracovních dnech ve 21:45 a 23:30, kdy budou přidány spoje Nymburk Hl. nádraží – náměstí – Zálabí. Dále nový spoj o víkendech a svátcích ve 20:30 z náměstí na Zálabí, později to už bohužel z provozních důvodů není možné. Tyto časy doplní stávající spoje z náměstí v 18:05, 18:10, 18:18, 18:35 (So, Ne), 19:10, 20:18 a ze Zálabí v 18:47, 19:16, 20:16 (So, Ne), 21:19. Předpokládané spuštění je plánováno od 14. 5. a do prosince bude probíhat zkušební provoz a vyhodnocení. Přímé jízdní řády budou včas zveřejněny.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)