Krátce z města

27.04.2022

 • Jména obětí holocaustu zazní zítra nahlas poprvé u nymburských kamenů zmizelých
  Vloni odhalené kameny zmizelých na rohu ulic Tyršova a Eliščina třída se stanou místem konání tradiční pietní akce Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa. Vzpomeňme a nezapomínejme nejen zítra od 15 do 15:30 hodin.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

27.04.2022

 • V pátek probudíme fontánu v parku Dr. Brzoráda
  Víte, že tekoucí a tryskající voda uklidňuje a zlepšuje náladu? A když k tomu přidáme tóny živé hudby, věříme v příjemné zastavení po pracovním týdnu. Přijďte se s námi naladit na víkend u svěží, jarní příležitosti zprovoznění nového vodního prvku v parku Dr. Brzoráda Jarní probuzení fontány. Od pátku už nás bude fontána těšit každý den.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

26.04.2022

 • Na viděnou před radnicí! První setkání s občany již ve čtvrtek
  Zveme vás na první setkání z cyklu Setkání s občany v ulicích Nymburka, které se odehraje tradičně v centru města. Sraz je v 17 hodin před radnicí; dotazy a podněty s sebou.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

26.04.2022

 • Hledáme kolegyně/kolegy do týmu!
  Hledáme dvě posily pro oblast sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o pozici referent odboru sociálních věcí. Zájemci se mohou hlásit do 25. května 2022 do 16 hodin. Bližší informace zjistíte v odkazu. Dále hledáme kolegy na pozice referent odboru výstavby, investiční referent či městský strážník. Aktuální nabídky všech pracovních pozic najdete na úřední desce městského úřadu, která je také na webu města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

26.04.2022

 • Nymburské kalendáře zvítězily na výstavišti
  Kolegyně z Turistického informačního centra Nymburk přivezly krásné ocenění letošních kalendářů města a také propagačních předmětů z veletrhu cestovního ruchu Regiony 2022. O víkendu nechyběl na lyském výstavišti také stánek města Nymburk. V hodnocení poroty TURISTPROPAG získala kolekce nástěnný, stolní a kapesní kalendář 1. místo. Viděli jste ostatní propagační předměty s originálními ilustracemi, mezi nimi plecháček, látkové tašky, nebo krasohled? Za ty jsme získali 2. místo. Najdete je ve fotogalerii a TIC Nymburk.

  Zdroj: Tiskové oddělení

25.04.2022

 • Do školky se půjde lépe a bezpečněji. Startujeme první etapu opravy chodníků a ostatních zpevněných ploch
  Mateřská škola U Pejska a kočičky v ulici Karla Čapka se po letech dočká opravy chodníků a betonových ploch v areálu. Město vypsalo veřejnou zakázku na výběr zhotovitele. Opravy se týkají přístupových ploch i míst, kde si děti hrají. Jedná se o první etapu akce v předpokládané hodnotě přes tři miliony korun bez DPH. Nabídky je možné podávat do 6. května 2022. Podrobnosti najdete v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

23.04.2022

 • Víkend v Nymburce vyvrcholí vzácnou návštěvou
  Nedělní program ve městě potěší milovníky sportu i kultury. Tradiční akce Nymburský půlmaraton a desítka je po covidové pauze zpět, a kdo se nepostaví na start pod hradbami, může fandit běžcům. Večer hodný červeného koberce zažijete v Kině Sokol Nymburk, kam zavítají tvůrci filmové novinky Betlémské světlo Jan Svěrák a Jan Vlasák. Příjemnou zábavu!

  Zdroj: Tiskové oddělení

22.04.2022

 • Město je zelenější o 36 stromů, lemují pivovar a podnikatelský inkubátor
  Stromořadí dubů, lip, javorů, třešní, habrů a jilmů nově odcloní průmyslový areál pivovaru. Šestadvacet stromů vysadili pracovníci technických služeb města v Pivovarní ulici. Dalších deset včetně platanu pak u Podnikatelského inkubátoru Nymburk. Výsadba listnatých stromů převážně domácích druhů ve veřejném prostoru stála 238 tisíc Kč. Tento projekt přispívá ke zlepšení životního prostředí a vztahuje se na něj možnost dotace, o níž úřad zažádal.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

22.04.2022

 • Další krok k novému bazénu je za námi
  Zastupitelé města na včerejším mimořádném zasedání schválili třinácti hlasy zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky v užším řízení na stavební práce k akci Bazén Nymburk s maximální nepřekročitelnou cenou 390 mil. Kč bez DPH a zároveň uložili vyhlášení této veřejné zakázky. Rozsahem se jedná o výstavbu bazénu s přilehlými komunikacemi a parkovištěm (kapacitně projektovaným i pro zimní stadion) včetně napojení sítí, technologií pro úpravu labské vody a další. Více v Projektech města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

21.04.2022

 • Setkání s občany v ulicích Nymburka startuje za týden
  Potřebujete vyřešit problém v místě, kde bydlíte? Máte zajímavý podnět nebo dotaz? Chcete slyšet, co se ve vaší části města aktuálně děje a chystá? Pojďte se setkat s vedením města ve vaší lokalitě. Se starostou, místostarosty a kolegy z úřadu se můžete setkat osobně vždy ve čtvrtek od 17 hodin na místech uvedených na plakátu. Těšíme se na shledanou!

  Zdroj: Tiskové oddělení

21.04.2022

 • Pracovní ruch na školní střeše vrcholí
  Je to v suchu. Základní škola Tyršova je korunována novou střešní krytinou. Investiční akce města spočívá ve výměně již nevyhovující alukrytové a břidlicové střešní krytiny za jednotnou, klasickou pálenou tašku a zároveň dojde k výměně okapních žlabů. Termín dokončení prací je předpokládán do konce května. Oprava střechy a výměna okapních žlabů jsou vyčísleny na necelých 10 milionů korun. Objekt školy vznikl v roce 1881 a od roku 1982 patří pod památkovou ochranu, spadá do městské památkové zóny.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

20.04.2022

 • Za kulturou moderně – nový vstupenkový systém je jednotný a přehledný pro všechny
  Ať už akci pořádá přímo město Nymburk, Nymburské kulturní centrum, Kino Sokol Nymburk nebo Hálkovo městské divadlo Nymburk, zájemcům i pořadatelům bude nově sloužit jednotný systém Ticketware, který už v divadle úspěšně funguje. Ten umožní on-line prodej a předprodej vstupenek v uživatelsky příjemném prostředí a to jak do kina, letního kina nebo do kaple sv. Jana Nepomuckého. Spuštění on-line prodeje na vyhlídkovou věž kostela předpokládá Turistické informační centrum Nymburk od května.
  V rámci této novinky spustilo kino Sokol i nový web.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

19.04.2022

 • Co nového na hradbách? Prozradí fotoreportáž
  Přinášíme krátkou prohlídku naší významné kulturní památky, městského opevnění. Zatím ještě v režimu stavby, coby investiční akce města s cílem zpřístupnění hradeb. Termín dokončení byl prodloužen do konce tohoto měsíce. Více v Projektech města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

19.04.2022

 • Stavba mostu přes Lidušku na rohu ulic Karla Čapka a Brigádnická začne zítra
  Stávající přemostění bylo provizorním řešením pro převedení silnice přes potok v době výstavby sídliště a zatrubnění se již nachází v havarijním stavu. Nově půjde o stavbu rámového železobetonového mostu a v rámci výstavby dojde k přeložení dotčených inženýrských sítí a vybudování chodníku (viz mapka). Pro řidiče to znamená uzavírku ulic Brigádnická a Karla Čapka od 20. dubna do 31. října 2022. Mapu s přechodným dopravním značením najdete zde: https://bit.ly/uzavirka_Liduska. Předpokládaná hodnota díla je 7,5 milionu Kč bez DPH, zhotovitelem je firma TANNACO. Podrobné informace najdete v Projektech města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

15.04.2022

 • Velikonoce jsou tady
  Veselé barvy k jaru i velikonocům patří, a proto i letos naše náměstí hýří barvami. Pojďme si připomenout krásné velikonoční svátky, které brzy vyvrcholí. V pondělí je pro vás připraveno VELIKONOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ U HRADEB, kde najdete vinný košt, zelené pivo a cimbálovou kapelu Réva. Za realizaci nápadu města děkujeme našemu Nymburské kulturní centrum.

  Zdroj: Tiskové oddělení

14.04.2022

 • Kino Sokol Nymburk má nové sedačky, dnes je ozkoušeli první diváci
  Dosavadní koženkové sloužily v kině od roku 1975. Ty nové jsou součástí úprav kina podle studie architektky Marcely Steinbachové. Město tak zahájilo první ze tří etap renovace kina, která začala právě výměnou sedaček, repasí dřevěné podlahy i odhalením a renovací dřevěného zábradlí balkonů.
  Dnes byly sedačky "mimořádně" předány paní místostarostkou Stanislavou Tichou při filmu: Mimořádná událost.
  Nové sedačky si můžete vyzkoušet ještě dnes od 19 hodin při recitálu Karla Plíhala

  Více v projektech města:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

13.04.2022

 • Zastupitelé schválili financování nového bazénu
  Na svém dnešním zasedání schválili zastupitelé města přijetí úvěru na stavbu nového krytého bazénu v Nymburce u zimního stadionu. Projekt stavby bazénu již získal stavební povolení a město má zpracovaný rozpočet na celou akci i kompletní projektovou dokumentaci. Přijetí úvěru je pro Nymburk skutečně mimořádnou událostí, která posouvá sny k realitě, a tedy k zahájení výstavby nového plaveckého bazénu.
  Více v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

13.04.2022

 • Město převezme zimní stadion
  Zásadní a finální rozhodnutí k převzetí nymburského zimního stadionu do majetku města, udělali zastupitelé dnes na svém jednání. Jednomyslným schválením tohoto kroku vyvrcholilo mnohaleté úsilí radnice o převzetí stadionu. Nelehké cestě předcházel odkup a scelení pozemků pod stadionem, studie připravená pro projektovou dokumentaci na rekonstrukci, nepřetržitá jednání o převodu do vlastnictví města či téměř 60 milionů korun, které město přispělo od roku 2004 na provoz, údržbu a opravy zimního stadionu.
  Více v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

11.04.2022

 • Už se to vrtá, už se to šroubuje, už se to sestavuje
  Již tento čtvrtek se opět otevřou brány našeho Kino Sokol Nymburk. Nové sedačky si můžete ozkoušet hned při dvou příležitostech.

  - Od 10 hodin při promítání filmu Mimořádná událost
  - Od 19 hodin při recitálu Karla Plíhala

  Více v projektech města v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

07.04.2022

 • Nymburk je ekonomicky zdravé město. Do čeho investuje v letošním roce?
  Nymburk je dlouhodobě ekonomicky v dobré kondici. Aktuálně je bez výrazného úvěrového zatížení. Na základě dalších pozitivních faktorů radní rozhodli o doporučení zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o přijetí úvěru od České spořitelny a schválit investiční akci Bazén Nymburk – novostavba krytého bazénu včetně zahájení realizace. Více v tiskové zprávě v odkazu.
  Největšími investičními akcemi v rámci rozvoje a obnovy města, s nimiž počítá město ve svém rozpočtu na letošní rok, jsou následující. Některé stavby jsou již realizovány a letos budou dokončeny, jiné jsou právě na startu:
  🏙 revitalizace sídliště Jankovice a nové hřiště Jankovice
  🌉most přes Lidušku - Brigádnická
  🏡 park V Kolonii
  🏗 rekonstrukce mostků U Katovny
  🏫 nová střecha Základní školy Tyršova
  🧪 nová učebna chemie na ZŠ Letců R.A.F.
  a další.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení