Krátce z města

08.04.2020

 • Děkujeme, že pomáháte...
  Tolik potřebné roušky neváhala městu a jeho obyvatelům poskytnout i čínská restaurace Diwang, která se nachází na Náměstí Přemyslovců. Paní místostarostka Stanislava Tichá převzala od majitelů dar v podobě 1000 kusů jednorázových roušek. Velké díky i vám, Nymburáci!
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.04.2020

 • Děkujeme, že pomáháte...
  Město děkuje společnosti Changhong Europe Electric s.r.o., která zajistila pro Nymburk větší množství ochranných pomůcek. Zásilku 25 000 roušek, 5 000 respirátorů a 150 ochranných obleků vyzvedli naši hasiči Hasiči města Nymburk, za což jim také děkujeme. Velkou část obratem posíláme lidem v tzv. „první linii“, a to záchranným složkám, do Nemocnice Nymburk sro a dalším…

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.04.2020

 • Události dnešního dne
  V několika bodech přinášíme události dne, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 30 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 9 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.
  ✅ Protože se na město Nymburk obrátilo již několik firem i jednotlivců s nabídkou finanční pomoci v boji proti koronaviru, rozhodli jsme se pro tento účel založit transparentní účet. Veškeré příspěvky budou použity na náklady spojené s krizovou situací. Předem děkujeme za jakoukoliv pomoc.
  ✅ Technické služby dnes pokračovaly v dezinfekci autobusových zastávek ve městě.
  ✅ Tým Covmask.cz z ČVUT dodá naší nemocnici celkem 140 celoobličejových masek, které mají ochranu vyšší než FFP3 a výdrž filtru 2-4 týdny, lze je dezinfikovat a chrání navíc i oči. Posíláme obrovské poděkování i za město.
  ✅ Dnes zasedala vláda a rozhodla o rozvolnění v několika oblastech, vždy za dodržení nařízených hygienických podmínek. Od zítra je možný pobyt v přírodě mimo obec bez roušky (jízda na kole nebo běh), je možné individuálně sportovat na venkovních sportovištích, otevřeny budou sběrny, výkupny surovin a kompostárny.
  ✅ Od čtvrtka budou otevřeny hobby markety, stavebniny, železářství, prodej a servis jízdních kol. Je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy a použít dezinfekci na ruce při vstupu do prodejny.
  ✅ Dnes začal zápis žáků do 1. tříd, který bude probíhat bez přítomnosti samotných dětí a potrvá do 8.4.2020. Podrobné informace naleznete na webu jednotlivých škol.
  ✅ Stále platí nabídka našeho člena redakční rady Nymburského zpravodaje a spisovatele. Jan Řehounek nabízí bezplatné zaslání jeho nové historické novely s detektivní zápletkou v elektronické podobě s názvem Nymburský písař Dominik, odehrávající se v Nymburce na konci 16. století
  Můžete si o ni napsat na: jan.rehounek@seznam.cz
  ✅ Dnešním dnem byl uzavřen úsek mostu přes Malá a Velká Vala na Boleslavské třídě z důvodu rekonstrukce. Ta bude prováděna současně s výstavbou kruhových objezdů.
  ✅ Zítra 7.4.2020 bude pokračovat distribuce dezinfekce občanům nad 65 let. Seznam ulic naleznete na webu města.
  ✅ Opětovně děkujeme společnosti Donauchem, která kromě dezinfekce poskytla městu zdarma i zásilku 1000 kusů roušek s nanovláknem, v celkové hodnotě 89 tisíc korun! Jedno velké DÍKY! #nymburacinymburakum
  ✅ Na webu rádia Patriot si můžete přečíst rozhovor s jednatelkou nymburské nemocnice, Mgr. Nelou Gvoždiakovou, která se vyjádřila k současné situaci výskytu pozitivně testovaných pacientů na COVID-19 v naší nemocnici.
  ✅ Nymburáci, chovejme se dále zodpovědně a berme ohled na ostatní.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.04.2020

 • Město Nymburk založilo transparentní účet
  Vzhledem k tomu, že se na město Nymburk obrátilo již několik firem i jednotlivců s nabídkou finanční pomoci v boji proti koronaviru, rozhodli jsme se pro tento účel založit transparentní účet. Veškeré příspěvky budou použity na náklady spojené s krizovou situací.

  Číslo účtu: 38244-504359359/0800

  Odkaz k tomuto transparentnímu účtu na webových stránkách České spořitelny: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty…
  O poskytnutí daru vám rádi vystavíme potvrzení, interaktivní formulář v odkazu.

  Děkujeme všem za podporu.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.04.2020

 • Děkujeme, že pomáháte...
  Nejsme v tom sami... Děkujeme nymburské společnosti Donauchem za opětovnou pomoc. Byli první, kdo poskytli radnici dezinfekci v začátcích nouzového stavu. Nyní jsme obdrželi 1000 kusů roušek s nanovláknem v celkové hodnotě 89 tisíc korun. Celou zásilku osobně převzal starosta Tomáš Mach z rukou generálního ředitele společnosti, pana Ing. Michala Dvořáka. Obratem jsme zařídili distribuci na potřebná místa. Moc děkujeme.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.04.2020

 • Události uplynulého víkendu
  V několika bodech přinášíme události víkendu, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 29 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé uzdravili. V městě Nymburce je celkově 9 pozitivně potvrzených případů onemocnění.
  ✅ V nymburské nemocnici byli přijati první 4 pacienti pozitivně testovaní na onemocnění COVID-19. Dva z nich byli následně přeloženi na specializovaná infekční oddělení nemocnic v Praze. Více informací, včetně vyjádření jednatelky nemocnice, naleznete na našem webu.
  ✅ Pokračuje roznos Nymburského zpravodaje a letáku s důležitými informacemi a kontakty pro občany.
  ✅ Od pátku probíhá rozdávání dezinfekce do domácností ve kterých evidujeme naše občany starší 65 let. První kolo roznosu by mělo být dokončeno v úterý. Současně se snažíme operativně doručovat i těm, kteří se obrátí na náš odbor sociálních věcí, protože také patří do rizikové skupiny.
  ✅ Nymburáci Nymburákům šijí roušky, a to skutečně ve velkém! K dnešnímu dni se podařilo doručit přes 2800 kusů roušek! Velmi si vážíme takového nasazení, díky nymburským švadlenkám jsou oblečeni nejen místní, ale pomoc míří i na další místa!
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.04.2020

 • Žádná holka z Polabí, bez jízdního kola by, ani chvíli nebyla...
  Milí Nymburáci, na základě vašich požadavků, jsme navýšili kapacitu kolostavů u hlavního nádraží, a to o dalších 40 míst! Pracovníci technických služeb zde vybudovali nový přístřešek na kola, včetně zhutnělé štěrkové spodní plochy. I když se jedná pouze o provizorní řešení, abychom vyhověli připomínkám a přání občanů, navrhli jsme tento rychlý a lehce demontovatelný přístřešek. Finálním řešením je projekt rekonstrukce a nová podoba celého nádražního a přednádražního prostoru, který je již před dokončením a na který netrpělivě čekáme.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.04.2020

 • Město Nymburk distribuuje dezinfekce občanům
  Dnes bylo na seznamu více jak 1000 jmen, ale také se na start postavil rekordní počet lidiček ochotných věnovat sobotu toulkám po Nymburce. Děkujeme za pomoc Rotě AZ AČR Středočeský kraj a Hasičům města Nymburk ... jste skvělí!!!

  Zdroj: Město Nymburk

03.04.2020

 • Dobrovolníci roznáší dubnový Nymburský zpravodaj
  Dubnový Nymburský zpravodaj pro vás tentokrát roznášíme vlastními silami. Do všech schránek bude doručen nejdéle do pondělí 6. dubna. Naleznete u něj i leták s důležitými informacemi a kontakty - bit.ly/informaceCOVID K dispozici je také ve stojanu před Turistické informační centrum Nymburk a ke stažení na stránkách města -
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.04.2020

 • Děkujeme, že pomáháte...
  Stále se mezi vámi najde mnoho těch, kteří volné chvíle využívají k pomoci ostatním a neúnavně šijí roušky. Děkujeme Kynologickému spolku Drahelice, který zásobil naše zaměstnance městského úřadu rouškami z látky, kterou také darovala naše bývalá doručovatelka paní Javůrková. Další, komu patří náš vděk, je nymburská vietnamská komunita, od které jsme obdrželi dalších 450 kusů ústenek a několik litrů dezinfekce. Firma Hong Men, s.r.o. přinesla jednorázové roušky. Vše jsme předali k expedici do zdravotnické školy, odkud se díky projektu "Nymburáci Nymburákům šijí roušky" doručují roušky až k vám domů. Ceníme si pomoci všech, jsme v tom společně.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

02.04.2020

 • Nestojíme... jedeme dál...
  Přestože Městský úřad Nymburk funguje v omezeném režimu, stále pracujeme na rozjetých projektech. ✍️📝📂 Níže vám přinášíme výběr těch nejzásadnějších z nich 📌
  🔵 Dle plánu probíhá zadávací řízení na novou lávku přes Labe, kde se řeší složité dotazování potencionálních zhotovitelů. Na základě výběrového řízení formou aukce, by mohl být zhotovitel znám nejdříve na přelomu dubna a května 2020.
  🔵 Připravujeme revitalizaci sídliště Jankovice. Město má stavební povolení a vybraného zhotovitele, se kterým chce na přelomu dubna a května zahájit I. etapu revitalizace. Už nyní se však provádějí přeložky kabelů nízkého a vysokého napětí v této lokalitě.
  🔵 Připravuje se zadávací řízení na zhotovitele chodníku v ulici Pražská okolo pivovaru a přes železniční přejezd.
  🔵 Dokončuje se rekonstrukce MŠ Větrník, finalizují se práce uvnitř budovy a připravuje se výběrové řízení na rekonstrukci zahrady.
  🔵 Připravujeme uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci pavilonu E Nemocnice Nymburk, který bude sloužit pro léčbu dlouhodobě nemocných pacientů.
  🔵 Dochází k převzetí stavby od zhotovitele – odvodnění pavilonů A, B a C v areálu Nemocnice Nymburk.
  🔵 Kruhové objezdy na Boleslavské třídě – Během měsíce dubna kraj plánuje zahájení další etapy. Stavba byla posunuta z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přeložek plynu. Zároveň s tímto projektem vypsalo město výběrové řízení na přeložení vodovodních a kanalizačních přípojek.
  🔵 Ve spolupráci s krajem plánujeme od 6. dubna opravu mostu přes Malé a Velké Valy na Boleslavské třídě (ten bude opravován společně s výstavbou kruhových objezdů).
  🔵 Připravuje se také projekt nového bazénu. Ještě před prázdninami chce město vypsat veřejnou zakázku na zhotovitele kompletní projektové dokumentace. V současné době se zpracovává podklad pro toto výběrové řízení včetně vizualizace.
  🔵 Ve spolupráci s VaK Nymburk a TS připravujeme opravu vozovky v ulicích Za Žofínem a Sedláčkova. Dále technické služby v rámci souvislých oprav opraví chodníky v ul. Jičínská, a to v úseku od ulice Husova po ulici Komenského.
  🔵 Stavba lávky přes plavební komoru je dočasně přerušena z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Lávka bude financována od Státního fondu dopravní infrastruktury.
  🔵 Probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na opravu části fasády a střechy u domu v Soudní ulici.
  🔵 Na terasách u BD Eliška probíhá stavebně, technický a geotechnický průzkum
  🔵 Probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rozšíření kapacity velkého sálu a terasy v Obecním domě.
  🔵 Začalo se s opravami výtluků komunikací po Nymburce, které provádějí technické služby strojem INFRASET.
  🔵 Jsme před podpisem smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí.
  🔵 Na základě vašich požadavků dochází k rozšíření kapacity kolostavů o 40 míst u hlavního nádraží.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.04.2020

 • S příchodem jara začíná výsadba zeleně
  Díky spolupráci města, technických služeb a odborného poradce bude naše město zelenější. Zahradníci technických služeb provádějí jarní výsadbu celkem 64 stromů v různých lokalitách města. V ulici U Cukrovaru už je vysazeno 28 stromů a další přibudou v ulici Hrnčířova, Poděbradská a Komenského. Vysázeno bude i 14 javorů podél Lidušky u separačního dvora, kde nahradí již pokácené topoly. Stromy přibudou i v městských parcích, a to čtyři v Parku Dr. Antonína Brzoráda, dva v Parku Wilhelma Hellwaga a jeden v Parku Na Hradišti.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

31.03.2020

 • Osobní ochranné pomůcky nepatří do tříděného odpadu
  Technické služby města Nymburk prosí občany, aby do nádob na separovaný odpad nevhazovali použité roušky, rukavice, papírové kapesníky a další materiál, který tam nepatří. Použité osobní ochranné pomůcky doporučujeme ukládat pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) v plastovém pytli.
  Děkujeme, chraňte sebe i své okolí…

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

31.03.2020

 • Události dnešního dne
  V několika bodech přinášíme události dnešního dne, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 18 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili!
  ✅ Finalizovali jsme a odeslali projekt nymburského DOG parku, podmínku postupu do věcné kontroly splnil doslova za pár minut! 💜 Za to vám patří velké poděkování a my pokračujeme v práci...
  ✅ Technicky a organizačně dokončujeme plán distribuce dezinfekce i pro občany města, brzy přineseme podrobnosti.
  ✅ Technické služby města Nymburk prosí občany, aby použité ochranné pomůcky striktně vhazovali POUZE do směsného odpadu, tedy do černé popelnice. Tímto opatřením se snižuje riziko případné nákazy pracovníků technických služeb. Děkujeme, že toto respektujete.
  ✅ Sledujte jízdní řády kvůli mimořádným opatřením v provozu veřejné drážní dopravy na území Středočeského kraje. Podrobnosti se dočtete také na webu města.
  ✅ Jazyková škola CZ Yes nabízí bezplatnou pomoc žákům, studentům základních a středních škol a jejich rodičům formou on-line konzultací výuky angličtiny a němčiny. Na e-mailové adrese cz.yes@seznam.cz si můžete domluvit zhruba 15minutové konzultace.
  ✅ O "ošetřovné" pro OSVČ bude možné žádat od 1.4.2020. Sledujte aktuality na webu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na webu města.
  ✅ Upozorňujeme na úplné uzavření cyklostezek na obou březích Labe mezi Nymburkem a Poděbrady 9. 4. 2020 z důvodu obnovy sítě vysokého a nízkého napětí.
  ✅ Zítra, přestože je první středa v měsíci, nebude provedena zkouška sirén.
  ✅ Projekt Nymburáci Nymburákům šijí roušky - dnes bylo vyexpedováno 350 roušek.
  ✅ Opět jsme dnes na radnici mohli poděkovat za věcné dary, které nabízejí nejen jednotlivci, ale i místní firmy, zítra poděkujeme dalším i obrazem.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.03.2020

 • Události uplynulých dní
  V několika bodech přinášíme události uplynulých dní, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 18 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho 8 případů v našem městě
  ✅ Nymburk by měl v nejbližších dnech obdržet dodávku dalších 1000 litrů dezinfekce, objednané u firmy Čepro
  ✅ Veškerá přijatá opatření, která vláda ČR vydala v souvislosti s šířením koronaviru, se prodlužují do 11. dubna 2020 do 6 hodin. Pokrývku nosu a úst nebudou nově při vycházení muset mít děti do dvou let a řidiči, kteří jsou v motorovém vozidle sami.
  ✅ Na radnici dnes proběhl výdej druhé zásilky dezinfekce, kterou pro obce našeho ORP poskytl kraj.
  ✅ Sledujte jízdní řády, o omezení na vlakové trati Nymburk - Jičín se více dočtete na webu města.
  ✅ Česká pošta na Náměstí Přemyslovců upravuje hodiny pro veřejnost, více na webu města. Nově bude každý všední den od 08:00 do 09:00 hodin obsluha pouze pro klienty starší 65 let!
  ✅ Další z nymburských firem, společnost TUNGCUONG, s.r.o., věnovala městu patnáct beden jablek, vody a dezinfekci. Vše obratem putovalo na místa, kde je pomoci zapotřebí. Ke složkám IZS, do nemocnice nebo dobrovolníkům. Děkujeme!
  ✅ Společnost Country salon - FALDO dovezla k zahnání hladu čerstvé obložené bagety. S plným žaludkem jde práce lépe od ruky, především dobrovolníkům, kteří již třetím týdnem neúnavně pomáhají! Díky všem!
  ✅ Pizzerie Zimni Stadion Nymburk dnes rozvezla poslední várku pizzy. Pochutnali si na ní dobrovolníci šijící roušky v divadle a oběd putoval i do tří nymburských pošt. Těší nás, že jsme se nemýlili a pizza udělala radost i pracovníkům poštovních přepážek. Zároveň veliký dík Milan Petrik za tuhle akci.
  ✅ Projekt Nymburáci Nymburákům šijí roušky dopravil dalších 240 roušek novým majitelům, těší nás, že současně přicházejí nabídky pomoci a nezřídka se pro dobrovolníky objeví i sladká odměna. Pomáhá se ale nejen v Nymburce, 100 nymburských roušek o víkendu putovalo i do Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.
  ✅ Farní charita Nymburk, Cefeus - skautské středisko Nymburk, Krahujci - skauti z Nymburka a 2 přístav vodních skautů Modrá Flotila Nymburk za podpory města v minulém týdnu... 20-ti seniorům pravidelně pomáhali s nákupy apod, 39 seniorů obdrželo ochranné pomůcky, 46 dobrovolníků je v pohotovosti a připraveno pomáhat. Díky!!!
  ✅ A pokud se vám zdá karanténa s vašimi dětmi dlouhá a dochází vám nápady, napište e-mail na ekoatelier@gmail.com s předmětem zprávy „ŽÁDÁM O NÁPADY“. Obratem vám dorazí ekonápady na jarní tvoření.
  ✅ Nymburáci, další týden před námi. Děkujeme, že dodržujete všechna nařízení.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.03.2020

 • Události dnešního dne
  V několika bodech přinášíme události dnešního dne, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 13 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.
  ✅ O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna 2020. Sledujte web města, kde budeme informace doplňovat a aktualizovat.
  ✅ Rada města bude na svém dalším zasedání jednat o tom, jak pomoci více než stovce živnostníků a firem, které podnikají v prostorách v majetku města.
  ✅ Více jak 40 litrů dezinfekce dnes od města převzali lékaři soukromých ordinací, díky pomoci Rota AZ AČR Středočeský kraj za distribuci
  ✅ V krátkém videu jsme se ohlédli za uplynulým týdnem. A děkovali a děkujeme všem, kteří pomáhali a pomáhají. Jste neuvěřitelní!
  ✅ 155 kusů pětilitrových balení dezinfekce AntiCOVID, určených pro obce našeho správního odboru dnes na radnici převezli z Benešova naši dobrovolní hasiči.
  ✅ Dnešní den sestřičkám na chirurgickém oddělení, sálovým sestřičkám a infekčnímu oddělení zpříjemnilo službu nymburské Sushi 4 you. Díky za to, jak se Nymburáci staráte!
  ✅ Našim městským policistům navařila paní Alenka Jeníková, která dovezla výtečný oběd. OD Cíl zase předala jako dar zásobu jednorázových rukavic.
  ✅ Dalších 265 roušek šitých obětavými dobrovolníky dnes našlo nové majitele a to díky dalším, kteří neváhají pomáhat.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.03.2020

 • Události dnešního dne
  v bodech přinášíme události dnešního dne, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 10 případů výskytu onemocnění COVID-19 v nymburském okrese.
  ✅ Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření vztahující se k maloobchodnímu prodeji. V obchodech se samoobslužným prodejem byste měli mít u vchodu k dispozici bezplatně jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek, například mikrotenové sáčky.
  ✅ Informace k doručování zásilek správními orgány po dobu trvání nouzového stavu naleznete na webu města, ve stanovisku Ministerstva vnitra.
  ✅ Společnost Dymofracht CZ s.r.o. poskytla městu pomoc, a to zakoupením 266 kusů kanystrů, do kterých tak můžeme čepovat dezinfekci. Děkujeme!
  ✅ Kynologická organizace Drahelice nabízí seniorům venčení jejich psích mazlíčků. Město Nymburk, jako podporovatel této organizace, děkuje za vstřícnost a nabídku pomoci! Více informací naleznete na našem webu.
  ✅ Pizzerie Zimni Stadion Nymburk dnes potěšila svými pizzami posádku Hasičského záchranného sboru. S plnými žaludky jde práce lépe od ruky, děkujeme!
  ✅ Probíhala komunikace s lékaři ohledně dodávky dezinfekce do jejich ordinací
  ✅ Díky projektu "Nymburáci Nymburákům šijí roušky" našlo dalších 235 roušek své majitele.
  ✅ Napilno měli i dobrovolníci z Rota AZ AČR Středočeský kraj a Pomáhám Pomáháš Pomáháme. Rozváží roušky, doplňují zásobníky s dezinfekcí po městě a dnes doručili dezinfekci i do 35 obcí našeho ORP. Tuto dezinfekci poskytl kraj, každá obec obdržela pětilitrový kanystr.
  ✅ Vedení radnice dennodenně přemýšlí, radí se, diskutuje, zvažuje a hlavně realizuje vše, čím by bylo možné dále v této koronavirové situaci pomáhat. A to nejen našim občanům, ale všem, kteří se na provozu města a provozu veřejných služeb podílejí. Kromě toho, naše práce pro město se touto krizí nijak nezastavila. Naopak. Dnes proběhla schůzka ohledně plánované výstavby bazénu nebo umístění a financování plánovaného dog parku. Pracujeme dál!
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.03.2020

 • Události dnešního dne
  V několika bodech přinášíme události dnešního dne, podrobnosti naleznete na webu města

  ✅ Dle dnešní tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví se omezuje pohyb osob ve veřejném prostoru na dobu nezbytně nutnou a v počtu maximálně 2 osob, vyjma členů domácnosti, při výkonu povolání, při podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu. Současně se doporučuje udržovat odstup od ostatních osob minimálně 2 metry.
  ✅ Formulář a příslušné pokyny pro čerpání finančního příspěvku na ošetřovné pro OSVČ budou zveřejněny na stránkách Města Nymburka v nejbližších dnech.
  ✅ Nespoléhali jsme se na druhé a tak máme díky včasné objednávce zakoupeno 1000 litrů dezinfekce AntiCOVID od společnosti ČEPRO a.s.
  ✅ Dnes byly na pěti exponovaných místech (polikliniky, vstup do nemocnice, náměstí) rozmístěny zásobníky a je zde tedy možnost dezinfekce rukou. Využijte této možnosti.
  ✅ Zápisy do 1. tříd budou probíhat co nejvíce "bezkontaktně". Potřebné dokumenty k vyplnění a podrobné informace naleznete na webech nymburských škol.
  ✅ Pro vaši lepší orientaci, obchody s prodejní plochou nad 500 metrů čtverečních v Nymburce jsou tyto: Albert, Kaufland, Lidl, Penny a prodejny Jednoty v ulici Maršála Koněva. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili. Buďte k sobě ohleduplní.
  ✅ Na krizovou infolinku města se obrátilo do dnešního dne 60 občanů. Dotazům dominuje otázka ohledně zajištění ochranných pomůcek.
  ✅ Pro zefektivnění a lepší distribuci šitých roušek vznikla na facebooku skupina "Nymburáci Nymburákům šijí roušky" -
  https://bit.ly/NymburaciNymburakum, zítra bude spuštěn i web.
  Sháníte roušku? Máte materiál a chcete pomoci? Navštivte tuto stránku a připojte se. Dnes již díky všem švadlenkám a týmu dobrovolníků 300 roušek našlo své nové majitele.
  ✅ Zpívali jste dnes v 12.30 hod Není nutno, není nutno? My ano! Otevřeli jsme radniční okna a touto písničkou poděkovali všem, kteří v těchto dnech pomáhají. Hlavně nesmí býti smutno, stačí, když bude zase veselo 💛
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.03.2020

 • Události dnešního dne
  V několika bodech opět přinášíme události dnešního dne, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 7 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.
  ✅ Dnes opět zasedal krizový štáb ORP Nymburk. Hlavním bodem programu bylo zajištění dostatku ochranných pomůcek a kooperace všech složek IZS. Podrobnosti z jednání máte možnost prohlédnout ze zápisu na webu města.
  ✅ Ministr školství na včerejší tiskové konferenci poskytl aktuální informace pro žáky základních a středních škol. Nejvíce diskutované téma jsou maturity, přijímací zkoušky na střední školy a zápisy do prvních tříd. Více na webu města. Prosíme, sledujte i webové stránky jednotlivých škol.
  ✅ Vyhověli jsme žádosti duchovních města Nymburk ke společné modlitbě, k níž křesťany vyzval i sám papež František. Modlitba Otče náš zazní z městského rozhlasu zítra, 25.3.2020, přesně v pravé poledne.
  ✅ Následovat bude v 12.30 hod výzva Českého rozhlasu a České televize, ke společnému zazpívání písně Není nutno, není nutno. I Nymburk se připojí ke společnému poděkování všem, kteří v aktuální pandemické situaci pomáhají.
  ✅ I dnešek není výjimkou, kdy budeme děkovat mnohým z vás, kteří nabídli pomoc. Nymburské vietnamské komunitě, která dodala kromě hmotné pomoci i 500 kusů roušek. Dále Centru pro všechny, Adys Vondráčkové, klukům z Únikové hry - Flyn's Adventure nebo společnosti Velcar. Díky vám jsme se tak mohli postarat o naše seniory v pečovatelském domě Panorama.
  ✅ Den po dni se čím dál více nemůžeme zbavit dojmu, že heslo Nymburáci Nymburákům není pouze heslem, ale skutečností, která naše město vzájemně čím dál více propojuje. Díky, že táhneme za jeden provaz.
  💛
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.03.2020

 • Nymburská vietnamská komunita poskytla pomoc městu
  Nesmírně si vážíme pomoci, kterou neváhala poskytnout našemu městu nymburská vietnamská komunita. Společnými silami v rekordním čase ušili celkem 500 roušek, které včera osobně na radnici převzal pan starosta. 60 kusů roušek bylo obratem doručeno na služebnu Záchranné hasičské stanice Nymburk, 100 kusů sami rozdali v ulicích mezi naše spoluobčany a zbytek je nyní tříděn a bude doručen dále na potřebná místa. Kromě toho naši vietnamští spoluobčané darovali městu i hygienické potřeby a balené vody. Děkujeme za pomoc, Nymburáci. Společně to zvládneme. 💛

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)