Zahrada Skřítka Větrníka

uvod
Aktualizováno: 07.09.2021

Vize nové podoby zahrady u mateřské školy Větrník vznikla spoluprací pedagogického sboru, odborníků, rodičů i dětí.

Součástí projektu jsou venkovní učebny, kryté podium, amfiteátr, hrací a vodní prvky i sadové úpravy. V rámci přípravy realizace město odkoupilo pozemky pod zahradou od soukromého majitele. Dalších 200 m2 připadlo školce zarovnáním a posunutím hranice pozemku v Okružní ulici.  

Projekt realizace je z důvodu velké finanční náročnosti rozdělen do více etap. 

 

03/2018 - MŠ Větrník podala žádost o podporu z výzvy Zahrada hrou

10/2018 - rozhodnutí o získání podpory

04/2019 - první představení studie zahrady

05/2019 - dokončen projekt 

02/2019 - odkoupení pozemků pod zahradou od soukromého majitele městem 

11 /2019 - zvětšení zahrady o dalších 36 m2 z majetku města 

02/2020 - podání žádosti o dotaci ze Státního fondu ŽP na III. etapu revitalizace

07/2020 - podpis mlouvy se zhotovitelem I. a II. etapy

07/2020 - rozhodnutí o získání dotace do maximální výše 369 000,- Kč ze Státního fondu ŽP na III. etapu revitalizace

08/2020 - zahájení realizace I. a II. etapy 

11/2020 - dokončení II. etapy

do 05/2021 - opravy a nedodělky nebránící provozu z II. etapy  

03/2021 -  vypsání výběrového řízení na zhotovitele III. etapy

04/2021 - výběr zhotovitele III. etapy - Sociální atelier Tilia z.s.

05/2021 - předání staveniště

06/2021 - vyřešení reklamace travnatých ploch z I. a II. etapy

06-07/2021 - dodávky a montáže III. etapy

09/2021 - přejímací řízení a certifikace

 

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Michal Hrbáček
tel: 325501211, michal.hrbacek@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

I. a II. etapa - ukončeno 

Yggdrasilmont, s.r.o., Praha

  • Předpokládaná hodnota I. a II.etapy dle PD: 1 452 881 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota realizace I. a II. etapy dle smlouvy: 1 338 542,63 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 SOD - odpočet na: 1 207 552,83 Kč bez DPH

Dotace: Zahrada hrou nadace Proměny Karla Komárka 650 000,- Kč

Vklad do I. a II. etapy mimo rozpočet města z transparentního účtu MŠ 43 105,- Kč   

 

III. etapa - zahájena

Dotace: Státní fond životního prostředí výzva NPŽP 7/2019 ve výši 85% uznatelných nákladů na III. etapu

Sociální ateliér Tilia z.s., Nová Ves nad Popelkou

Předpokládaná hodnota III. etapy dle PD: 609 988,11 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota realizace III. etapy dle smlouvy:  572 000,00 Kč bez DPH

Dotace: Ve výši uznatelných nákladů

Termín dokončení II. etapy: 11/2020

Termín dokončení III. etapy: 09/2021

 

 

Stav Projektu

Zahájeno
Výběr zhotovitele I. a II. etapy
Realizace I. a II. etapy
Výběr zhotovitele III. etapy
III. etapa realizace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.