Ulice Vodárenská - rekonstrukce

final
Aktualizováno: 16.04.2021

Vodárenská ulice se nachází v historickém centru města a je součástí městské památkové zóny. Město zajistilo její celkovou rekonstrukci včetně výměny vodovodního a kanalizačního řadu. Celá akce byla financována z městského rozpočtu.

Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění rekonstrukce ulice Vodárenská v úseku mezi ulicemi Palackého třída – Dlouhá třída – Jízdecká. V rámci stavebních prací byla provedena výměna vodovodního a kanalizačního řadu, rekonstrukce odvodnění zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení, úprava stávajících sjezdů k přilehlým nemovitostem a výměna nevyhovujících povrchů. Výměna vodovodního a kanalizačního řadu byla nezbytná z důvodu konce jeho životnosti, o čemž svědčily časté havarijní stavy. Výměnu provedla společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

 

9/2017 - podpis smlouvy na zhotovení PD

2/2018 – dokončení projektové dokumentace

9/2018 – vydání stavebního povolení

12/2018 - zařazení akce do rozpočtu města 2019

2/2019 – vypsání výběrového řízení na zhotovitele

4/2019 – výběr zhotovitele

6/2019 – podpis smlouvy se zhotovitelem

7/2019 – zahájení prací

12/2019 – dokončení rekonstrukce

6/2020 – kolaudace stavby

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. Iveta Žemlová
tel: 325501203, iveta.zemlova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o

Předpokládaná cena díla dle PD: 4 773 841 Kč bez DPH

Skutečná cena za stavební práce: 

3 734 030 Kč bez DPH

Předpokládaný termín dokončení: 12/2019

Dokumenty

Stav Projektu

Zahájeno
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.