Kaple sv. Jana Nepomuckého - rekonstrukce

uvod
Aktualizováno: 23.08.2021

Kaple sv. Jana Nepomuckého je jedinou dochovanou částí bývalého kostela Panny Marie Růžencové, který byl součástí rozsáhlého areálu dominikánského kláštera ze 13. století. Jeho stavba úzce souvisí se založením královského mesta Nymburka. Za svou záchranu vděčí kaple Janu Nepomuku Zedrichovi, ten na vlastní náklady v letech 1857-1860 nechal obnovit presbytář a vestavěna byla kruchta. 

 

9/2008 - dokončení projektu na celkovou renovaci kaple - fa MURUS

12/2008 - vydání stavebního povolení 

09/2010 - úklid kaple, osazení rozvaděče fa REAL Kolín sro.

06/2011 - úklid podkroví fa HERAKLES

07/2011 - restaurátorský průzkum

2012 / 2013 - oprava střechy fa ARCHKASO spol. s r.o. = 7.350.053,- Kč včetně DPH

2013 - získána dotace 400.000,- Kč Program regenerace... Ministerstvo kultury ČR

2016 / 2017 - odvodnění kaple fa BUILDING Agency s.r.o. = 1.446.319,- Kč včetně DPH

11/2016 - zrestaurování barokních intarzovaných dveří

12/2017 - dokončení restaurování balustrády před oltářem

11/2018 - podpis smlouvy o dílo etapa II. - rekonstrukce interiéru - dokončení statického zajištění klenby (zabezpečení trhlin), průzkum barevnosti, opravy omítek stropu a repase vitrážových oken. 

12/2018 - odebrání vzorků k provedení průzkumů zdiva - zjištěna nutnost odsolení zdiva (obětované omítky) 

4/2019 - zahájení jednání s círví v otázce návratu původního oltářního obrazu 

3/2019 - podpis dodatku č.1 smlouvy - rozšíření díla o práce odsolování zdiva, změna termínu plnění do 30.11.2021

9/2019 - podpis dodatku č.2 smlouvy

11/2019 - průzkum výklenku - realizoval Národní pámátkový ústav Praha

12/2019 - renovovány hlavní dvoukřídlé dveře

2020 - odsolování zdiva, obětované omítky

9/2020 -  proveden průzkum podzemí kaple

2021 - nové omítky, výmalba vč. Damaškového vzoru

8/2021 - osazení bočních intarzovaných dveří a zrestaurovaných vstupních dveří

 

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. arch. Zuzana Konhefrová
tel: 325501571, zuzana.konhefrova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2

Předpokládaná cena II. etapy: 4.047.515,​​​​- Kč bez DPH 

 

Předpokládaný termín dokončení: 11/2021

Stav Projektu

Zahájeno
Projektová dokumentace
Oprava střechy
Odvodnění kaple
II. etapa rekonstrukce
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.