Zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí

uvod
Aktualizováno: 09.09.2021

Zpřístupnění ochozu věže kostela sv. Jiljí na Kostelním náměstí.

 

 

1/2020 - spuštění veřejné sbírky na zpřístupnění věže

6/2020 - podpis smlouvy na zpracování PD

10/2020 - podpis smlouvy o výpůjčce

12/2021 - starosta města uhradil 78 000,- za PD 

2/2021 - vypsání výběrové řízení na zhotovitele I.

3/2021 - spuštění projektu "Adopce schodů"  http://bit.ly/NBKsbirkaVEZ 

3/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele II. 

4/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele III. 

5/2021 - podpis smlouvy se zhotovitelem 

5/2021 - zahájení prací

6/2021 - uzavření dodatku ke smlouvě - vícepráce + prodloužení termínu realizace

8/2021 - kolaudace

04.09.2021 - zahájení provozu

 

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. arch. Zuzana Konhefrová
tel: 325501571, zuzana.konhefrova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

INDECO stavební s.r.o., Velké Chvalovice

Předpokládaná cena díla dle PD: 693.708,- Kč bez DPH

Předpokládaná cena díla dle smlouvy: 683.143,- Kč bez DPH

Konečná cena díla dle dodatku: 697.964,43 Kč bez DPH

 

Předpokládaný termín dokončení: 7/2021

Termín dokončení dle dodatku smlouvy: 30.07.2021

Stav Projektu

Zahájeno
Smlouva o výpůjčce
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.