Zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí

uvod
Aktualizováno: 04.06. 2021

Zpřístupnění ochozu věže kostela sv. Jiljí na Kostelním náměstí. 

 

1/2020 - spuštění veřejné sbírky na zpřístupnění věže

6/2020 - podpis smlouvy na zpracování PD

10/2020 - podpis smlouvy o výpůjčce

12/2021 - starosta města uhradil 78 000,- za PD 

2/2021 - vypsání výběrové řízení na zhotovitele I.

3/2021 - spuštění projektu "Adopce schodů"

3/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele II. 

4/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele III. 

5/2021 - podpis smlouvy se zhotovitelem 

5/2021 - zahájení prací

 

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. Zuzana KonhefrováArch.
tel: 325501253, zuzana.konhefrova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

INDECO stavební s.r.o., Velké Chvalovice

Předpokládaná cena díla dle PD: 693.708,- Kč bez DPH

Předpokládaná cena díla dle smlouvy: 683.143,- Kč bez DPH

 

Předpokládaný termín dokončení: 6/2021

Stav Projektu

Zahájeno
Smlouva o výpůjčce
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.