Park V Kolonii - I. etapa

situace
Aktualizováno: 19.11.2021

První etapa projektu řeší revitalizaci prostoru mezi ulicemi Boleslavská a 2. května. Předmětem této veřejné zakázky je zlepšení technického stavu dopravní infrastruktury v dané oblasti a doplnění parkovacích ploch včetně odvodnění, úpravy komunikací a chodníků, dále nové přístřešky pro kontejnery, a to včetně veřejného osvětlení a nového dětského hřiště. 

 

4/2021 – projektová dokumentace

8/2021 – vypsání výběrového řízení na zhotovitele

9/2021 – schválení zhotovitele radou města

10/2021 – staveniště předáno zhotoviteli

1–2/2022 – přeložky sítí (vodovodní řad a kanalizace)

2–3/2022 – zahájení realizace

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Bc. Zuzana Nekovářová
tel: 325501252, zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

Název zhotovitele:

SOVIS CZ, a.s.,  Hradec Králov

 

Předpokládaná cena díla dle smlouvy: 6.535.444,- Kč bez DPH 

Předpokládaná cena díla dle PD: 5 531 218,- Kč bez DPH 

 

Předpokládaný termín dokončení: 2022 

Stav Projektu

Zahájeno
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.

Fotogalerie