Základní škola Tyršova - střecha

strecha
Aktualizováno: 27.08.2021

Výměna střešní krytiny na budově Základní školy Tyršova.

Základní škola č.p. 446 se nachází v historickém centru města, moderní přístavba plynule navazuje na starou budovu s věží. Objekt školy má tři trakty s přibližně kolmým napojením. Střecha objektu je sedlová s centrální věží s vikýři a hodinami na nároží budovy, krytinu nese různorodou. Z větší části jde o alukryt, na nárožní věži je krytina břidlicová, vestavěné vikýře a střešní římsy i atiky jsou oplechovány. Střecha se nachází ve stavu, který vyřeší pouze celková výměna krytiny. 

 

07/2019 – podpis objednávky na zpracování projektové dokumentace - Ing. Vladimír Sedlecký, Praha

10/2019 - zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele

08/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele 

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. arch. Zuzana Konhefrová
tel: 325501571, zuzana.konhefrova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

Název zhotovitele - probíhá výběrové řízení

Předpokládaná cena díla dle PD: 7.167.371,31,- Kč bez DPH 

 

Předpokládaný termín dokončení: 15.12.2021

Dokumenty

Stav Projektu

Zahájeno
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.