Sportovní hřiště - sídliště Jankovice

hriste
Aktualizováno: 19.11.2021

Předmětem zakázky je výstavba nového hřiště a parkové úpravy při ulici Sadová a Jasmínová. Zejména se jedná o vytvoření nové pěší cesty, povrchu se sportovním vybavením, vybudování rozvodů vodovodu, dodávku a ukotvení herních prvků, oplocení a stavbu multifunkčního hřiště s umělým trávníkem, dodávku a výstavbu veřejného osvětlení. 

 

5/2019 – podpis smlouvy na zpracování projektové dokumentace Versatile s.r.o.

6/2021 – vypsání výběrového řízení na zhotovitele

8/2021 – schválení zhotovitele radou města

9/2021  - zahájení realizace

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. arch. Zuzana Konhefrová
tel: 325501571, zuzana.konhefrova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

GARTENSTA PLUS s.r.o., Praha - odsouhlaseno radou, smlouva před podpisem

Předpokládaná cena díla dle PD: 15 199 614,-  Kč bez DPH 

Předpokládaná cena díla dle smlouvy: 14 288 549,73 Kč bez DPH

 

Předpokládaný termín dokončení: jaro 2022

Dokumenty

Stav Projektu

Zahájeno
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.