Parkoviště Zbožská X Boleslavská

úvod
Aktualizováno: 06.05.2022

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy v Nymburce vybudováním parkovacích ploch a veřejného prostranství s pěšími trasami. Součástí předmětu veřejné zakázky bude i doplnění nového veřejného osvětlení a výsadby podél pěších tras a parkovišť. 

Společná investice města a Policie ČR

 

04/2017 - podpis smlouvy na zpracování architektonické studie - Archilab s.r.o.

02/2019 - podpis smlouvy na zpracování projektové dokumentace - HIGHWAY DESIGN s.r.o.
03/2019 - Koncepce předložená ve studii byla odmítnuta. Schválení vypracování projektových dokumentací dle nového konceptu předloženého zpracovatelem PD (zkapacitnění parkoviště, navýšení plánované výsadby zeleně, logické návaznosti na okolí, rozhledové poměry a využívání okolního prostranství)

04/2020 - dokončení PD

05/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele

06/2021 - výběr zhotovitele Sovis CZ, a.s., Hradec králové

30/07/2021 - podpis SOD se zhotovitelem

Přípravné práce na zajištění sítí dle stanovisek DOSS, zábory, zeleň a koordinace se stavbou OK

01/09/2021 - zahájení akce

12/2021 - dod.č. 1 SOD Město: T na stavební práce chodníky + parkoviště JIH do 31.12.2021, sadové úpravy do 15.4.2022

12/2021 - dod.č. 1 SOD KŘ PČR: T na stavební práce parkoviště SEVER a sadové úpravy do 15.4.2022

12/2021 - dílčí kolaudace parkoviště jih /služební a pro veřejnost/ - bez zeleně

01/2022 - dokončeno stavebně parkoviště PČR sever

03/2022 - Konečná kolaudace stavby

04/2022 - dodávka parkovacího automatu

05/2022 - prvotní ošetřování zeleně po ukončení stavby a dodávka odpadkových košů nad rámec stavby

 

 

 

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Michal Hrbáček
tel: 325 501 211, michal.hrbacek@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové 

Předpokládaná cena díla dle PD: 10.100.000,- Kč bez DPH

  • Cena díla dle smlouvy: 8 176 904,89  Kč bez DPH (podíl Města 4 781 948,70 Kč bez DPH a podíl PČR 3 394 956,19 Kč bez DPH)

Město Dod.č. 1 (ZLč. 1-5 přípočty a odpočty): Cena díla 4 849 986,86 Kč bez DPH 

KŘ PČR Dod.č. 2 (ZL 1-3 přípočty a odpočty)Cena díla 3.766.423,19 Kč bez DPH 

KŘ PČR Sml. o vypořádání závazků a pohledávek (dod.č. 3 + 27.596,08 Kč bez DPH): cena díla 3.794.019,27 Kč bez DPH

Předpokládaný termín dokončení: 12/2021 (15 týdnů od zahájení st. prací)

Dod.č. 1 SOD Město: T na stavební práce chodníky + parkoviště JIH do 31.12.2021, sadové úpravy do 15.4.2022

Dod.č. 1 SOD KŘ PČR: T na stavební práce parkoviště SEVER a sadové úpravy do 15.4.2022

Konečná kolaudace 03/2022

 

Stav Projektu

Zahájeno
Studie
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Dílčí kolaudace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.