Parkoviště Zbožská X Boleslavská

úvod
Aktualizováno: 07.09.2021

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy v Nymburce vybudováním parkovacích ploch a veřejného prostranství s pěšími trasami. Součástí předmětu veřejné zakázky bude i doplnění nového veřejného osvětlení a výsadby podél pěších tras a parkovišť. 

Společná investice města a Policie ČR

 

04/2017 - podpis smlouvy na zpracování architektonické studie - Archilab s.r.o.

02/2019 - podpis smlouvy na zpracování projektové dokumentace - HIGHWAY DESIGN s.r.o.
03/2019 - schválení vypracování projektových dokumentací dle nového konceptu předloženého zpracovatelem PD

(zkapacitnění parkoviště, zachování části stávající výsadby a navýšení plánované, logické návaznosti na okolí, rozhledové poměry a využívání okolního prostranství)

04/2020 - dokončení PD

05/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele

06/2021 - výběr zhotovitele Sovis CZ, a.s., Hradec králové

30.07.2021 - podpis SOD se zhotovitelem

Přípravné práce na zajištění sítí dle stanovisek DOSS, zábory, zeleň a koordinace se stavbou OK

01/09/2021 - zahájení akce

 

 

 

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Michal Hrbáček
tel: 325501211, michal.hrbacek@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové 

Předpokládaná cena díla dle PD:

  • 10.100.000,- Kč bez DPH
  • Cena díla dle smlouvy: 8 176 905,-  Kč bez DPH (podíly Města a PČR)

 

Předpokládaný termín dokončení: 12/2021 (15 týdnů od zahájení st. prací)

Stav Projektu

Zahájeno
Studie
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.

Fotogalerie