Parkoviště Pražská X Boleslavská

úvod
Aktualizováno: 07.06. 2021

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy v Nymburce vybudováním parkovacích ploch a veřejného prostranství s pěšími trasami. Součástí předmětu veřejné zakázky bude i doplnění nového veřejného osvětlení a výsadby podél pěších tras a parkovišť. 

Společná investice města a Policie ČR

 

4/2017 - podpis smlouvy na zpracování architektonické studie - Archilab s.r.o.

2/2019 - podpis smlouvy na zpracování projektové dokumentace - HIGHWAY DESIGN s.r.o.
3/2019 - schválení vypracování projektových dokumentací dle nového konceptu předloženého zpracovatelem PD

(zkapacitnění parkoviště, zachování části stávající výsadby a navýšení plánované, logické návaznosti na okolí, rozhledové poměry a využívání okolního prostranství)

4/2020 - dokončení PD

5/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele

 

 

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Michal Hrbáček
tel: 325501211, michal.hrbacek@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

Předpokládaná cena díla dle PD:

  • 10.100.000,- Kč bez DPH
  • Předpokládaná cena díla dle smlouvy: .......

Název zhotovitele, Sídlo zhotovitele 

Předpokládaný termín dokončení: .....

Stav Projektu

Zahájeno
Studie
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.

Fotogalerie