Rekonstrukce Staré děkanství a Kaplanka

věž
Aktualizováno: 19.11.2021

Projekt řeší rekonstrukci Starého děkanství a středověké věže Kaplanky

Hradební věž Kaplanka je jednou z bašt nymburského opevnění, vystavěna byla spolu s opevněním města v letech 1288 – 1305 za vlády krále Václava II. Po třicetileté válce byla opravena a dostavěna a stala se z ní jediná obytná věž, sloužící též jako sýpka pro faru. V roce 1657 k ní byla přistavěna budova nynějšího Starého děkanství, a to na místě děkanství původního, které shořelo za vpádu Sasů v roce 1631, stejně jako téměř celé město. Vstupní portálek dostavby domu je datován rokem 1792. Při vjezdu do dvora z Kostelního náměstí je dochována barokní zděná brána. Podél vnitřní zdi byly v roce 1968 položeny některé cenné náhrobky přenesené sem ze zrušeného městského hřbitova u kostela sv. Jiří.

 

12/1999 – stavebně historický průzkum 

10/2017 – rekonstrukce ohradní zdi – Komplet stavby Nymburk s.r.o.

06/2019 – uzavření smlouvy studie – Atelier M1 architekti s.r.o.

10/2020 – vypsání výběrového řízení na zhotovitele PD

05/2021 – uzavření smlouvy k PD - FAPAL s.r.o.

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. arch. Zuzana Konhefrová
tel: 325501571, zuzana.konhefrova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

Předpokládaná cena PD: 1.320.000,- Kč bez DPH 

Název zhotovitele PD:

FAPAL s.r.o., Litoměřice

Předpokládaný termín dokončení PD: 27.02.2022

Stav Projektu

Zahájeno
Studie
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.