Zpřístupnění hradeb Na Rejdišti

hradby
Aktualizováno: 14.06.2022

Zpřístupnění dvou hradebních věží a hradeb městského opevnění výstavbou stavebních konstrukcí a přístupových ploch v ulici Na Rejdišti. Projektová dokumentace řeší zpřístupnění hradeb Na Rejdišti. Lávka, tedy spojující ochoz, poslouží jako vyhlídkové místo v centru města. Stavební úpravy předpokládají minimální zásah do vlastní konstrukce hradeb. Půjde pouze o nezbytné kotvení. 

V samotných věžích bude umístěno ocelové vřetenové schodiště, vedené na dvě úrovně.  Ocelová konstrukce bude opatřena barvou odstínu kovářské černé. Nášlapné stupně, mezipodesta a nášlap ochozu jsou navrženy z dubového dřeva.

 

6/2020 – uzavření smlouvy PD - FAPAL s.r.o.

7/2021 – vydání stavebního povolení

8/2021 – vypsání výběrového řízení na zhotovitele

9/2021 – podpis smlouvy o dílo

10/2021 – začátek realizace 

1/2022 – podpis dodatku smlouvy č.1

1 - 6/2022 - probíhá stavba

6/2022 - zahájení kolaudačního řízení

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. arch. Zuzana Konhefrová
tel: 325 501 571, zuzana.konhefrova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

Název zhotovitele - INDECO stavební s.r.o., Velké Chvalovice

Předpokládaná cena díla dle PD: 1.568.480,62 Kč bez  DPH 

Cena dle smlouvy o dílo: 1.984.080,78 Kč bez DPH

 

 

Předpokládaný termín dokončení: 30.04.2021

Stav Projektu

Zahájeno
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.