Sídliště Jankovice - II. Etapa

Jankovice
Aktualizováno: 12.08.2021

Sídliště Jankovice nacházející se v severozápadní části katastrálního území města Nymburk, patří mezi nejstarší sídliště v našem městě. Bydlí zde přes 3 tisíce Nymburáků. Celková revitalizace je rozdělena do pěti etap.

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace, chodníků a doplnění parkovacích míst, která se jeví v současné době jako nezbytně nutná. Součástí předmětu zakázky je také rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Právě návrhu zeleně byla u tohoto projektu věnována velká péče. Káceny jsou pouze nezbytně nutné kusy stromů, oproti tomu mnohonásobně větší počet zeleně bude vysazen. Cílem revitalizace je zvelebit sídliště Jankovice, aby pro místní obyvatele bylo atraktivním, moderním a příjemným místem pro život.

 

I. ETAPA 

12/2016 – podpis smlouvy na zpracování projektové dokumentace

2/2017 – odevzdány 2. variantní návrhy řešení lokality

8/2017 – objednávka architektonické studie lokality

11/2017 – připomínkování PD Atelierem urbanismu

8-9/2018 – změny projektové dokumentace (teplovod)

9/2019 – vydání stavebního povolení

12/2019 – vypsání výběrového řízení na zhotovitele I. etapy

3/2020 – výběr zhotovitele I. etapy elektronickou aukcí (předpokládaná cena ponížena o 2,9 milionu)

5/2020 – zahájení prací I. etapy

1/2021 – zahájeno přejímací řízení stavby I. etapy

_______________________________________

II. ETAPA

12/2020 – vypsání výběrového řízení na zhotovitele II. etapy

2/2021 – výběr zhotovitele II. etapy elektronickou aukcí (předpokládaná cena ponížena o 2,2 milionu)

3/2021 -- vyloučení účastníka výběrového řízení

5/2021 -  podpis smlouvy se zhotovitelem (předpokládaná cena zakázky ponížena o 2,1 milionu)

 - předání staveniště 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Bc. Zuzana Nekovářová
tel: 325501252, zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.,  Hradec Králové, 

  • Předpokládaná hodnota dle PD: 21.223.427,- Kč bez DPH

Předpokládaná cena díla dle smlouvy: 19.100.000,- Kč bez DPH 

Předpokládaný termín dokončení: 28. 2. 2022

Stav Projektu

Zahájeno
Záměr/studie
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.