Most přes Lidušku - Brigádnická

původní stav
Aktualizováno: 13.06.2022

Novostavba rámového železobetonového mostu v místě stávajícího zatrubnění potoka Liduška na rohu ulic Karla Čapka a Brigádnická. Zatrubnění betonovou trubkou bylo provizorní řešení pro převedení silnice přes potok v době výstavby sídliště. V rámci výstavby dojde k přeložení dotčených inženýrských sítí a vybudování chodníku. 

 

06/2013 – dokončení projektové dokumentace

03/2021 –  vypsání výběrového řízení na zhotovitele I. 

04/2021 –  vyloučení účastníka VZ, zrušení VZ - podstatné překročení předpokládané ceny zakázky

07/2021 – vypsání výběrového řízení na zhotovitele II.

08/2021 - zrušení VZ II. - žádná nabídka

09/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele III.

10/2021 - zrušení VZ III. - žádná nabídka

11/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele IV.

02/2022 - podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem

 

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. Iveta Žemlová
tel: 325 501 203, iveta.zemlova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

Název zhotovitele:  TANNACO a.s.

IČ: 61677272

Předpokládaná cena díla dle PD: 5.334.741 Kč bez DPH 

Předpokládaná cena díla dle SoD: 7.587.658,05 Kč bez DPH

Předpokládaný termín dokončení: 

do 05.10.2022

Stav Projektu

Zahájeno
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.