Most přes Lidušku - Brigádnická

původní stav
Aktualizováno: 06.09.2021

Novostavba rámového železobetonového mostu v místě stávajícího zatrubnění potoka Liduška na rohu ulic Karla Čapka a Brigádnická. Zatrubnění betonovou trubkou bylo provizorní řešení pro převedení silnice přes potok v době výstavby sídliště. V rámci výstavby dojde k přeložení dotčených inženýrských sítí a vybudování chodníku. 

 

6/2013 – dokončení projektové dokumentace

3/2021 –  vypsání výběrového řízení na zhotovitele I. 

4/2021 –  vyloučení účastníka VZ, zrušení VZ - podstatné překročení předpokládané ceny zakázky

7/2021 – vypsání výběrového řízení na zhotovitele II.

8/2021 - zrušení VZ II. - žádná nabídka

9/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele III.

 

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. Iveta Žemlová
tel: 325501203, iveta.zemlova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

Název zhotovitele:  probíhá výběrové řízení 

Předpokládaná cena díla dle PD: 5.334.741,- Kč bez DPH 

 

Předpokládaný termín dokončení: 

Stav Projektu

Zahájeno
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.

Fotogalerie