Revitalizace zeleně města

uvod
Aktualizováno: 10.05.2021

Projekt revitalizace zeleně. 

I. etapa - rekonstrukce nejvytíženější části topolových alejí podél Labské cyklostezky mezi ústím Velkých Valů a Lidušky do Labe za hasičárnou a rodinnými domy za železničním mostem. Křehké a krátkověké topoly kanadské  a vlašské jsou na konci své životnosti a ve velmi špatném zdravotním stavu. 85 z nich je navrženo ke skácení. Nahradí je domácí topol černý a letní duby.    

II. etapa - ošetření celkem 443 stromů v 17 lokalitách po celém Nymburce,  zpracováno na základě passportu zeleně. 

 

9/2019 - dokončení projektové dokumentace topolová alej- Ing. Josef Souček 

10/2019 - dokončení projektové dokumentace ostatní lokality - Treewalker, s.r.o.

10/2019 - podání žádosti o dotaci na OPŽP- 131. výzva mimosídelní a 132. výzva sídelní zeleň 

7/2020 - schválení dotace z výzvy 132.

10/2020 - schválení dotace z výzvy 131.

12/2020 - vypsání výběrového řízení na prováděcí firmu

3/2021 - podpis smlouvy s prováděcí firmou

3/2021 - zahájení revitalizace

 

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. Pavel Bednář
tel: 325501210, pavel.bednar@meu-nbk.cz
Odbor správy městského majetku
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

JM GREEN s.r.o., Třebíč 

Předpokládaná hodnota realizace dle PD: 3.913.857,- Kč bez DPH,- Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota realizace dle smlouvy: 2.629.740, - Kč bez DPH 

Dotace:  OPŽP, program Zlepšení kvality prostředí v sídlech, výzva 131. a 132.  -  do maximální výše 60% uznatelných nákladů 

 

Předpokládaný termín dokončení: 12/2021

Stav Projektu

Zahájeno
Projektová dokumentace
Získání dotace
Výběr realizační firmy
Realizace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.