Moderní úřad Nymburk

uvod
Aktualizováno: 06.09.2021

Město Nymburk k 1. 4. 2021 zahájilo realizaci projektu Moderní úřad Nymburk, která potrvá 24 měsíců.

Projekt naplňuje cíle Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020, a to rozvoj eGovernmentu - dostupné, kvalitní a efektivní služby úřadu využívající informačních a komunikačních technologií pro optimalizaci procesů a postupů, zavádění plně automatizovaných elektronických služeb a jejich zprostředkování veřejnosti, systematické získávání zpětné vazby a zajištění pružné reakce na podněty pracovníků a klientů MěÚ.

Městský úřad svým klientům bude moci nabídnout automatizované služby prostřednictvím Portálu občana přístupného přes webové stránky města. Občané tak získají například možnost nahlížet na stav svých pohledávek (poplatek za komunální odpad, poplatek za psa atd.) a zadávat požadavky na změnu těchto pohledávek bez nutnosti navštívit příslušný úřad. Pro občana se tak prodlouží "otvírací doba" úřadu na 24h x 7, zvýší se komfort a dostupnost vyřízení, sníží se nároky na administrativu, čekací doba, bude doplněno upozorňování na povinnosti a lhůty, zjišťování zpětné vazby, zda služba funguje kvalitně. Průběžně bude vedena propagační kampaň, která vhodně zvolenými komunikačními prostředky a způsoby seznámí veřejnost s nabídkou elektronických služeb a možnostmi eGovernmentu, zprostředkuje návody na jejich využívání (letáčky, facebook, videonávody apod.).

Dalším cílem projektu je zajistit efektivní komunikaci s občany a zkvalitnit výkon veřejné správy města Nymburk vytvořením Koncepce komunikace a pořízením elektronické úřední desky, která bude schopna nepřetržitě a pružně poskytovat informace veřejnosti v plném rozsahu a kvalitě, zprostředkovat nabídku elektronických služeb občanům.

Předpokládané náklady budou činit 4,9 mil. Kč včetně DPH. Z této částky pokryje 95% dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Město Nymburk se ze svého rozpočtu bude podílet 5 % ceny nákladů.

Registrační číslo projektu je CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016728.

 

06/2020 - podána žádosti o dotaci v OPZ výzva 109

01/2021 - získání dotace na projekt

04/2021 - zahájení projektu

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Mgr. Aleš Růžička
tel: 325501303, ales.ruzicka@meu-nbk.cz
Odbor kancelář tajemníka
Městský úřad Nymburk

Předpokládaný termín dokončení: 31.3.2023

Dokumenty

Stav Projektu

Zahájeno
Podání žádosti o dotaci
Získání dotace
Zahájení projektu
Realizace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.

Fotogalerie