Hřiště ZŠ Tyršova

situace
Aktualizováno: 27.08.2021

Výstavba nového sportovního hřiště v areálu Základní školy Tyršova. Hřiště bude sloužit primárně pro účely ZŠ, zejm. pro výuku tělesné vychovy i odpoledních sportovních aktivit. Hřiště s umělým povrchem bude opatřeno oplocením, osvětlením i vnitřním sportovním vybavením.

Vybudování hřiště je předpokladem pro následnou revitalizaci prostoru "Na hasičárně," přeložení cyklostezky, vybudování víceúčelového hřiště a skateparku.

 

2018 - zpracování studie

2019/2020 - zpracování projektové dokumentace 

10/2020 - vydání stavebního povolení

01/2021 - vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele

04/2021 - podpis smlouvy o dílo, zahájení realizace

05/2021 -  dokončení realizace, podpis dodatku smlouvy

06/2021 - kolaudace

 

 

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. arch. Zuzana Konhefrová
tel: 325501571, zuzana.konhefrova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Předpokládaná cena díla dle PD: 2.555.000,- Kč bez DPH 

Cena díla dle smlouvy o dílo: 2.133.468,74 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku smlouvy: 2.171.684,42 Kč bez DPH

Předpokládaný termín dokončení: 30.05.2021

Stav Projektu

Zahájeno
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.