Školní zahrada ve školní družině v ZŠ Letců R.A.F.

návrh
Aktualizováno: 22.07.2021

Dodávky, montáže a doplňkové stavební práce potřebné k zřízení venkovních učeben ve školní zahradě ZŠ Letců R. A. F. Jedná se o revitalizaci zahrady využívané školní družinou pro budoucí zájmové a neformální vzdělávaní. Dílo spočívá zejm. v dodávce a montáži řady truhlářských prvků a výrobků, vodních prvků, úprav zeleně a zpevněných ploch včetně souvisejících stavebních prací.

Projekt Školní zahrada ve školní družině v ZŠ Letců R.A.F. je spolufinancován Evropskou unií.

 

5/2019 - podpis smlouva na vypracování projektové dokumentace

12/2019 - podání žádosti o dotaci z výzvy MAS Podlipansko 

3/2020 - vyhlášení I. výběrového řízení na zhotovitele

5/2020 - vyhlášení II. výběrového řízení na zhotovitele

8/2020 - schválení dotace

9/2020 - podpis smlouvy se zhotovitelem

10/2020 - předání staveniště

12/2020 - dokončení stavby

12/2020 - žádost o proplacení dotace

2/2021 - přijetí dotace ve výši 1 610 170,- Kč

 

 

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. arch. Zuzana Konhefrová
tel: 325501571, zuzana.konhefrova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

Yggdrasilmont, s.r.o., Praha

Předpokládaná cena díla dle PD: 1.534.970,- Kč bez DPH

Předpokládaná cena díla dle smlouvy: 1.400.757,31 Kč bez DPH 

Dotace: Ministerstva pro místní rozvoj / EU ve výši 95% uznatelných nákladů

Předpokládaný termín dokončení: prosinec 2020

Dokumenty

Stav Projektu

Zahájeno
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.