Malé obhajoby – ZŠ Letců R. A. F.

Vloženo: 28.06.2017

Autor: Mgr. Lucie Pekárková

V úterý 20. června 2017 byly v obřadní síni na radnici vyhodnoceny ročníkové práce žáků dvou devátých tříd ZŠ Letců R. A. F. Z rukou pana starosty PhDr. Pavla Fojtíka převzali certifikáty a ti nejlepší i pamětní medaile. Za ZŠ Letců R. A. F. se akce zúčastnil ředitel školy, pan Mgr. Jiří Cabrnoch, zástupce ředitele Mgr. Radek Procházka (zároveň i jako třídní učitel) a třídní učitelka Zdeňka Tomešová. Vyhodnocení prací doplnila dvě pěvecká vystoupení Sabiny Müllerové, studentky ze ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk, pod vedením paní učitelky Věry Kubálkové.