Chráněné bydlení v Nymburce funguje od 1. února v ulici Černohorského

Vloženo: 21.03. 2017

Autor: Foto: Mgr. Petr Černohous, Text: Bc. Irena Opočenská

Dne 9. 3. 2017 proběhl v Černohorského ulici v Nymburce Den otevřených dveří v nové sociální službě – Chráněném bydlení FOKUSU Mladá Boleslav, z.s., středisku Nymburk. Zájem o prohlídku byl velký. Do nového bydlení se přišlo podívat mnoho návštěvníků, včetně předních zastupitelů města Nymburk. Lidé si prohlédli prostory a vybavení, zajímali se o fungování sociální služby i o samotné klienty – obyvatele. Pracovníci FOKUSU návštěvníky ochotně provedli a zodpověděli řadu zajímavých dotazů. Ve společenské místnosti v přízemí pak bylo připraveno malé občerstvení připravené klienty další nymburské služby FOKUSU – Sociálně terapeutické dílny, která sídlí v Komenského ulici v Nymburce. Během posezení si mohli lidé více popovídat s vedením a zaměstnanci FOKUSU.

Chráněné bydlení v Nymburce funguje od 1. února v ulici Černohorského, kdy do bydlení nastoupili tři klienti. Kapacita je určena pro šest obyvatel, každý má svůj plně vybavený pokoj a platí nájemné. Společné jsou dvě koupelny, dvě kuchyně a jedna společenská místnost. Služba je k dispozici klientům FOKUSU s psychotickým onemocněním, kteří kvůli své nemoci ztratili schopnosti a dovednosti potřebné k samostatnému životu a chtějí je znovu postupně získat. Na této cestě klienty doprovází sociální pracovníci terénního týmu Fokus Nymburk. Každý z klientů má svého klíčového pracovníka (case managera), který pomáhá postupně zvyšovat kvalitu života klienta, doprovází jej na úřady, poskytuje poradenství ve věcech financí, zaměstnání a bydlení, udržuje úzký kontakt s rodinami klientů a s lékaři (podmínkou využívání služby chráněného bydlení je pravidelné užívání medikace). Přímo v chráněném bydlení navíc působí sociální pracovnice Fokusu vždy od 8 do 16 h, ve večerních hodinách a o víkendech sem dochází další pracovníci Fokusu na krátké konzultace. Klienti zde fungují jako v jiné obyčejné domácnosti, každý den někdo z nich vaří, uklízí a stará se o běžný chod domácnosti. Nejvíce zájemců o den otevřených dveří přišlo ze samého sousedství chráněného bydlení, což velmi potěšilo klienty i celý tým nymburského Fokusu.