Kalendárium akcí

Všechny akce

 Taoistické Tai Chi

12.09. 2017 - 31.12. 2017
Cvičení pro zdraví těla i mysli.

Nová skupina pro začátečníky od podzimu 2017

 Kurzy tance

Kurzy tance
05.10. 2017 - 30.11. 2017
Pro manželské páry a přátele tance.

Více informací naleznete na www.hudebninastroje-… nebo na tel čísle 603 530 755.


image Kouzelný listopad

Kouzelný listopad
01.11. 2017 - 30.11. 2017
Výstava výtvarných prací dětí ZŠ, MŠ, Dětského domova, školní družiny a školní jídelny Nymburk.

image Kam jsme chodili do školy

Kam jsme chodili do školy
16.11. 2017 - 07.01. 2018
Z historie škol v Nymburce.

Zveme vás na výstavu, která připomene bohatou historii škol v Nymburce. Při přípravě výstavy jsme spolupracovali se Státním okresním archivem Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem.
Zavzpomínejte si spolu s námi i na svá školní léta v nymburských lavicích. První snahy o povznesení vzdělanosti v Nymburce můžeme spojit se založením města, kdy na přelomu 13. a 14. století vznikl konvent a kostel pro kazatelský řád dominikánů. Je nesporné, že později ve městě působila řádná latinská klášterní škola. Víme, že tato zaniká spolu s klášterem na počátku 15. století za husitských válek. V registrech z poloviny 16. století se dovídáme, že ve městě stojí patrová škola v blízkosti kostela sv. Mikuláše (dnes sv. Jiljí). Ve své době vyhlášená latinská škola umírněných kališníků končí v rozvalinách během třicetileté války. V následujících dvě stě letech jsou pro školu ve městě upraveny různé prostory, k nejznámějším patří tzv. Kamenný dům u Fortny (v místě dnešní budovy soudu). V roce 1820 se školní učebny vrací do jednoho křídla kláštera, které bylo v roce 1881 zbouráno. Rozvoj města a růst počtu obyvatel v 19. století zapříčinily, že na místě zrušeného kláštera je již v roce 1882 postavena chlapecká škola, později rozšířená o školu dívčí. Na žádost německého obyvatelstva je založena německá privátní škola. Vedle toho vzniká i řemeslná nedělní pokračovací škola pro učně a první „útulek“ pro předškolní děti. V letech 1897 a 1902 je postaven komplex moderních škol v ulici Komenského. V roce 1903 je založena vyšší reálka, ta získala v roce 1907 novou budovu. Vznik Československé republiky po první světové válce přinesl i do nymburských škol moderní pedagogické myšlenky. Od roku 1930 jsou patrné snahy představitelů města o vybudování další školy. Vybudovat novou školu se podařilo až v roce 1976, kdy bylo zahájeno vyučování na tzv. 4. základní škole na nymburském sídlišti.
Vystavené exponáty jsou ze sbírkového fondu muzea, nymburských škol archivu v Lysé nad Labem. Uvidíte stavební plány škol, školní kroniky a dobové fotografie. Minulá i nedávná školní léta nejlépe připomenou školní lavice s kalamářem, učebnice, počítadla, psací potřeby a důmyslné pomůcky.

František Sýkora
Polabské muzeum – Vlastivědné muzeum Nymburk

 Listopad v Modelovém kolejišti

Listopad v Modelovém kolejišti
18.11. 2017 - 19.11. 2017
Otevírací doba Modelového kolejiště v Drahelicích na listopad

image Lajka

Lajka
19.11. 2017
Loutkový film Aurela Klimta o zvířátkách, která šťastně obydlí vzdálenou planetu. Po nedlouhé době jejich harmonického nikým nerušeného soužití s místními živočichy k nim však doputuje i první člověk a harmonický i ten holý život zvířat je rázem ohrožen.

Odpolední dětské promítání.

image Po bouři

Po bouři
21.11. 2017
Mistrovské japonské rodinné drama o marnotratném muži, který hledá cestu ke svému malému synovi a bývalé ženě.

Art kino.

 Čeká nás pohroma? Životní příběh generála tajné služby

Čeká nás pohroma? Životní příběh generála tajné služby
21.11. 2017
Generál Andor Šándor (v záloze)
Setkání s bývalým náčelníkem Vojenské zpravodajské služby ČR a uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management. Nebezpečí spáchání teroristického útoku v České republice je mnohem nižší než pravděpodobnost zapojení do dopravní nehody. Přesto není otázkou jestli, ale kdy a kde k takovému útoku dojde, píše bývalý šéf vojenských zpravodajců Andor Šándor ve své nové knize. Radí v ní lidem, jak přežít teroristický útok, výpadek elektrického proudu, nebo jak se vyvarovat nebezpečí na internetu a při cestování.

 Virtuální univerzita třetího věku: České dějiny a jejich souvislosti

Virtuální univerzita třetího věku: České dějiny a jejich souvislosti
22.11. 2017
Knihovna opět od září nabízí zájemcům Virtuální univerzitu třetího věku, tentokrát o české historii.

Formou promítání předtočených přednášek vysokoškolských pedagogů budou mít studenti možnost seznámit se blíže s tématem a šest semestrů společného setkávání a e-learningového studia završit slavnostní promocí.

image Suburbicon: Temné předměstí

Suburbicon: Temné předměstí
22.11. 2017
Kriminálka v režii Goerge Clooneyho. V 50. letech je život v prosluněném středo-americkém městečku Suburbicon bezstarostný a idylický. Do té doby, než dojde k vloupání do domu Matta Damona.


1 2 3 4 5 6 7 image image

Stálé Akce

image Stálá expozice Bohumila Hrabala

Stálá expozice Bohumila Hrabala
výstava ve Vlastivědném muzeu

image Nymburk v proměnách věků

Nymburk v proměnách věků
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

image Z dějin železnice

Z dějin železnice
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

image Židé a židovské památky na Nymbursku

Židé a židovské památky na Nymbursku
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu