Kalendárium akcí

Akce na dnešní den

 Vlastivědné muzeum Nymburk UZAVŘENO

Vlastivědné muzeum Nymburk UZAVŘENO
01.07. 2019 - 31.12. 2022
Dlouho očekávaná rekonstrukce budovy muzea a vytvoření nových expozic se stávají realitou. Pro vás návštěvníky, to bohužel znamená, že muzeum v Nymburce bude od 1. července 2019 několik let uzavřené. Během rekonstrukce, které provede firma vyšlá z výběrového řízení, budeme připravovat nové expozice. Zpřístupněny budou středověké sklepy, v přízemí najdete přírodovědnou a archeologickou část, expozici věnovanou Bohumilu Hrabalovi a historii železnice a celé první patro věnujeme historickému vývoji města od renesance po 20. století. Pro potřeby vystavení Hrabalova auta a Muchova obrazu bude postavena budova nová, propojená se stávající průchodem v prvním patře. V době rekonstrukce můžete navštívit další pobočky Polabského muzea a to v Poděbradech, Lysé nad Labem a v Přerově nad Labem. Budeme se těšit za pár let na vaši návštěvu!

image Výstava fotografií: Vojtěch Zikmunda

Výstava fotografií: Vojtěch Zikmunda
20.01. 2020 - 28.02. 2020
Výstava fotografií bývalého studenta Aplikované fotografie UJEP v Ústí nad Labem. V současné době se Vojtěch věnuje především dokumentární fotografii, kterou prezentuje dlouhodobě na Instagramu. Součástí vernisáže bude i křest fotografické knihy Planeta Asturias. Vybrané snímky budou promítány v krátkém snímku na plátno v sále kina. Výstava bude probíhat od pondělí 20. ledna do úterý 28. února.

image Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…

Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…
03.01. 2020 - 30.01. 2020
Klub přátel červenobílé hole. Výstava je věnována problematice hluchoslepoty, kterou v České republice dle statistik trpí asi 2500 lidí.

 Ptáčata

Ptáčata
20.01. 2020
Další setkání klubu pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče tentokrát s muzikoterapeutkou Petrou Matějkovou. Na děti i jejich maminky čeká interaktivní, zážitkové setkání naplněné živou hudbou, pohybem a smyslovými vjemy. Děti si mohou během setkání vyzkoušet některé hudební nástroje. Každý nový dětský člen klubu dostane průkazku do knihovny.

 Dny otevřených dveří SOŠ a SOU Nymburk

Dny otevřených dveří SOŠ a SOU Nymburk
20.01. 2020
V přízemí severního pavilonu se u jednotlivých stanovišť představí všechny vyučované obory, kde získáte všechny potřebné informace o studiu a ubytování.

Stálé Akce