Logo EMS

Zde najdete veškeré informace o sportovním dění v Nymburce

Kalendárium akcí

Akce na dnešní den

 Taoistické Tai Chi

12.09. 2017 - 31.12. 2017
Cvičení pro zdraví těla i mysli. Nová skupina pro začátečníky od podzimu 2017

 Kurzy tance

Kurzy tance
05.10. 2017 - 30.11. 2017
Pro manželské páry a přátele tance. Více informací naleznete na www.hudebninastroje-… nebo na tel čísle 603 530 755.

 Týdny duševního zdraví

Týdny duševního zdraví
02.09. 2017 - 31.10. 2017
Pořádá Fokus Mladá Boleslav, středisko Nymburk (www.fokus-mb.cz).

image Moje město Nymburk

Moje město Nymburk
02.10. 2017 - 31.10. 2017
Výstava výtvarných prací dětí ze ZUŠ B. M. Černohorského

image Hračka v životě dítěte

Hračka v životě dítěte
16.06. 2017 - 29.10. 2017
Pro velký zájem výstava prodloužena do neděle 29. října. Hračky od konce 19. do poloviny 20. století ze sbírek muzea. Na výstavě Hračka v životě dítěte ve Vlastivědném muzeu se můžete přesvědčit, že hračky provázejí lidstvo od jeho počátků. Po staletí se ve světě hračka rozvíjela nezávisle na sobě a přece si je všude podobná a plní stejnou funkci. Zlatou érou výrobců hraček bylo 19. století. Přes zvýšený podíl strojové práce mají hračky z této doby svůj nezaměnitelný půvab, neboť jejich tvůrci hýřili nápady a přitom dbali na precizní zpracování. Tenkrát se hračky stávají zmenšeninou světa dospělých a formou „hry na dospělé“ pomáhají malým slečnám i chlapcům pochopit jak svět „velkých“ funguje. K vesnickému prostředí se vážou takzvané lidové hračky, byly úzce spojeny s prostředím, v němž se zrodily. Škála výrobků sahala od inspirací tradiční hračkou, přes ohlasy svérázu, až po hračky vycházející z tvarosloví dobových uměleckých dílen. Výstava je doplněna o výběr knih pro děti a mládež. Smyslem je poukázat na nenahraditelný vliv literatury, kdy se poslechem čtených příběhů a později vlastní četbou v dětech probouzí cit a aktivní vztah k jazyku, dochází k rozšiřování slovní zásoby a podněcuje se fantazie. Prostřednictvím vybraných exponátů z fondu muzea i soukromých sbírek může návštěvník nahlédnout do obrazně nekonečně bohatého pohádkového světa hraček, spatří hračky, se kterými si hrály děti několika generací, děti zámožnějších rodičů i nejchudších rodin. Pojďte s námi vstoupit do země bezbřehé dětské fantazie, která neopustila mnohé z nás ani v dospělosti a mnozí si ji uchováváme jako vzácný klenot připomínající šťastné chvíle dětství. (Text: Aranka Součková Daňková - Polabské muzeum)

 Děti zvířátkům

Děti zvířátkům
16.10. 2017 - 18.10. 2017
Každoroční soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Více informací najdete na www.ddm-nymburk.cz

image Brazil

Brazil
17.10. 2017
Klasika žánru z roku 1985 se odehrává "kdesi ve 20. století", v totalitní společnosti, která pod záminkou boje proti terorismu převzala kontrolu nad soukromím občanů a Jonathan Pryce je rebelem, bojujícím proti systému za záchranu milované ženy. Projekt 100

Stálé Akce

image Stálá expozice Bohumila Hrabala

Stálá expozice Bohumila Hrabala
výstava ve Vlastivědném muzeu

image Nymburk v proměnách věků

Nymburk v proměnách věků
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

image Z dějin železnice

Z dějin železnice
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

image Židé a židovské památky na Nymbursku

Židé a židovské památky na Nymbursku
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu