Základní informace k volbám prezidenta České republiky

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky publikovaném ve Sbírce zákonů dne 28.08.2017 pod č. 275/2017 Sb. byla vyhlášena volba prezidenta České republiky.


Dny stanovené pro konání volby v České republice:
  • pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • sobota 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Pokud se bude konat II. kolo volby prezidenta, hlasování proběhne ve dnech:
  • pátek 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • sobota 27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Mapa a přehled volebních okrsků – Nymburk ZDE


Právní předpisy na úseku voleb

  • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů;
  • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může ode dne vyhlášení voleb (tj. od 28. srpna 2017) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu, příp. zastupitelský úřad, v jehož zvláštním seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu.

Možnost hlasovat na voličský průkaz - ZDE
Možnost volit při volbě prezidenta v zahraničí - ZDE
Možnost volit při volbě prezidenta v nemocnici nebo obdobném zařízení - ZDE

Podrobné informace k volbám
www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx