Telefonní seznam

Telefonní seznam zaměstnanců MěÚ - životního prostředí
jméno a příjmení
telefon
funkce
emailová adresa
náhled
PhDr. Havelková Michaela, Ph.D.
325501401
vedoucí odboru
náhled
Mgr. Dirbáková Simona
325501465
rybářství, ochrana zvířat proti týrání, myslivost (lovecké lístky, statistika)
náhled
Ing. Fryčová Lenka
325501452
vodní hospodářství
náhled
Henclová Petra
325501414
nakládání s odpady, ochrana ovzduší
náhled
Ing. Kraumanová Martina
325501402
vodní hospodářství
náhled
Minaříková Lenka
325501464
nakládání s odpady, systém adresného třídění odpadu
náhled
Rybínová Drahomíra
325501415
lesní hospodářství, myslivost
náhled
Šanderová Jana
325501475
ochrana ZPF, rostlinolékařská péče, součinnost se stavebními úřady
náhled
Bc. Štěpánková Pavla
325501413
ochrana přírody a krajiny
náhled

Náš tip

Pokud použijete ikonku obálky, dostanete se do e-podatelny s již předvyplněným jménem adresáta.

Telefonní seznam

Telefonní seznam zaměstnanců MěÚ

Zobrazení dle odborů

Vyhledávání v seznamu

Kontakty

Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk
Telefon: 325 501 101, 111
Fax: 325 514 283
E-podatelna: mail@meu-nbk.cz
ID datové schránky: 86abcbd
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500

Mapa-kontakty