Telefonní seznam

Telefonní seznam zaměstnanců MěÚ - sociálních věcí
jméno a příjmení
telefon
funkce
emailová adresa
náhled
Bc. Voženílková Zuzana
325501240
vedoucí odboru
náhled
Bc. Aghová Zuzana, DiS.
325501244
Vedoucí SPOD
náhled
Bc. Brabec Michal
325501246
koordinátor KPSS
náhled
Greplová Lenka
325501249
administrativa
náhled
Hájková Pavlína, DiS.
325501241
sociální péče
náhled
Bc. Hrabánková Martina, DiS.
325501234
sociálně právní ochrana dětí
náhled
Lahodová Tereza, DiS.
325501231
sociální pracovnice
náhled
Bc. Loudová Adriana, DiS.
325501233
sociálně právní ochrana dětí
náhled
Protivná Miroslava
325540609
správce DPS Panorama
náhled
Bc. Štěpánková Dana
325501245
sociální péče, sociální kurátor
náhled
Švermová Jana
325501248
sociálně právní ochrana dětí
náhled
Velechovská Jana
325501235
náhradní rodinná péče
náhled
Mgr. Vlčková Tereza
325501232
sociálně právní ochrana dětí
náhled
Bc. Vondruška Ladislav
325501236
kurátor pro děti a mládež
náhled
Vysloužilová Lucie, DiS.
325501238
sociální pracovník
náhled

Náš tip

Pokud použijete ikonku obálky, dostanete se do e-podatelny s již předvyplněným jménem adresáta.

Telefonní seznam

Telefonní seznam zaměstnanců MěÚ

Zobrazení dle odborů

Vyhledávání v seznamu

Kontakty

Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk
Telefon: 325 501 101, 111
Fax: 325 514 283
E-podatelna: mail@meu-nbk.cz
ID datové schránky: 86abcbd
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500

Mapa-kontakty