Rozmístění odborů MěÚ

Budova A
Náměstí Přemyslovců 163

přízemí
Odbor vnitřních věcí - podatelna
Ekonomický odbor
Městská policie
1a. podlaží
Odbor správy městského majetku
Odbor rozvoje a investic
Odbor kanceláře starosty - oddělení servisu a obslužných činností
1b. podlaží
Starosta
Místostarosta - pro školství, kulturu a památkovou péči, sociální věci, informatiku, životní prostředí
Místostarosta - pro ekonomiku, správu městského majetku, výstavbu, živnostenský úřad
Jednací místnost
2. podlaží
Tajemník
Odbor vnitřních věcí
Ekonomický odbor
Odbor rozvoje a investic
3. podlaží
Odbor výstavby
Odbor životního prostředí
Odbor informatiky
Bezpečnostní ředitel
Ekonomický odbor – poplatky za odpad, pohledávky
Útvar interního auditu, stížnosti
CZECH POINT – přízemí, poschodí 1a

Budova B
Náměstí Přemyslovců 165

přízemí
(vchod z Náměstí Přemyslovců)
Turistické a informační centrum
1 patro
(vchod z ulice U Staré sladovny)
Odbor sociálních věcí

Budova C
U Staré sladovny 390

1. patro
Odbor správních činností
- evidence vozidel
- evidence řidičů
- technická způsobilost vozidel
Odbor školství, kultury a památkové péče
2. patro
Odbor správních činností
- evidence obyvatel
- ověřování listin a podpisů
- občanské průkazy
- cestovní doklady
3. patro
Odbor správních činností
- matrika
- přestupky
4. patro
Odbor živnostenský
- registrace
- kontrola
CZECH POINT – poschodí 1, 2, 3

Spisovna
U Staré sladovny 1708

Obecní dům
Bedřicha Smetany 55

3. patro
Odbor správních činností - zkušební místnost pro autoškoly