Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

Zákon č. 106/1999 Sb. upravuje pravidla pro poskytování informací a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

Bližší informace [zde]

Legislativní rámec

Doplňkové soubory

Sazebník úhrad - [232 kB | pdf]
Doporučený formulář [40 kB | rtf]

Výroční zpráva a poskytnutné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Výroční zpráva

Pro rok 2017 není vložená žádná výroční zpráva.

Poskytnutné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

5) Informace k radním - [215 kB | rtf]
7) Žádost o kopie požadovaných dokladů - [252 kB | rtf]

Příloha: Kopie požadovaných dokladů - [152 kB | pdf]

13) Informace o sp. zn. 070/2005/2017 - [32 kB | rtf]