Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

Zákon č. 106/1999 Sb. upravuje pravidla pro poskytování informací a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

Bližší informace [zde]

Legislativní rámec

Doplňkové soubory

Sazebník úhrad - [232 kB | pdf]
Doporučený formulář [40 kB | rtf]

Výroční zpráva a poskytnutné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zpráva

Pro rok 2022 není vložená žádná výroční zpráva.

Poskytnutné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

9) Informace k honitbám - [424 kB | pdf]
20) Informace ke kácení dřevin v k. ú. Zábrodovice - [282 kB | pdf]

Příloha: Příloha č.2 situace - [590 kB | pdf]