Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

Zákon č. 106/1999 Sb. upravuje pravidla pro poskytování informací a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

Bližší informace [zde]

Legislativní rámec

Doplňkové soubory

Sazebník úhrad - [232 kB | pdf]
Doporučený formulář [40 kB | rtf]

Výroční zpráva a poskytnutné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva

Pro rok 2021 není vložená žádná výroční zpráva.

Poskytnutné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

7) Informace k ČOV Rožďalovice - [3338 kB | pdf]
10) Informace k náhradní výsadbě v části Nové Zámky - [592 kB | pdf]

Přílohy:
Fotodokumentace - [934 kB | pdf] Fotodokumentace 2 - [785 kB | pdf]

15) Informace k vánoční výzdobě - [398 kB | pdf]
17) Informace ke spolupráci města se společností PPE.CZ s.r.o. - [411 kB | pdf]

Příloha: Seznam faktur - [1066 kB | pdf]

26) Informace k požární vodě. - [2479 kB | pdf]

Příloha: Hydranty Nymburk - [146 kB | pdf]

33) Informace ke spolupráci s městy Changhong a Mianyang. - [175 kB | pdf]

Přílohy:
Dostupné podklady - [1052 kB | pdf] Dostupné podklady 2 - [101 kB | pdf]