Petice a stížnosti

Petice a stížnosti jsou vyřizovány dle "Pravidel k zabezpečení jednotného postupu při přijímání a vyřizování petic a stížností fyzických a právnických osob" schválených usnesením rady města č. 89 ze dne 22. 3. 2006.

Bližší informace podá útvar interního auditu.

kontakt:
Petra Andrlová: petra.andrlova@meu-nbk.cz / 325 501 410
Simona Čudová: simona.cudova@meu-nbk.cz / 325 501 460
Ing. Judita Urbanová: judita.urbanova@meu-nbk.cz / 325 501 309