Úplná uzávěra přejezdu na Pražské ulici - objízdná trasa


Objízdná trasa pro nákladní vozidla