Romodrom


obec: Nymburk
adresa: Náměstí Přemyslovců 166/17, 288 02 Nymburk

IČ: 26537036
právní forma: obecně prospěšná společnost

web: www.romodromcz.cz
telefon: +420 777 785 627
e-mail: michaelamacova@romodrom.cz

Charakteristika: Romodrom o.p.s. poskytuje sociální služby a nabízí vzdělávací programy lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci. Romodrom byl založen jako občanské sdružení v roce 2001 s cílem pomoci zejména lidem romského etnika, téma sociálního vyloučení je však mnohem širším problémem a týká se čím dál větší skupiny obyvatel. Cílem služeb je pomoci těmto lidem hledat řešení v jejich nelehkých situacích a posilovat jejich kompetence při řízení svých osudů.