Respondeo


obec: Nymburk
adresa: Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk (budova České spořitelny, 2. patro)
IČ: 26631628
právní forma: zapsaný spolek

web: www.respondeo.cz
telefon: +420 737 104 928
e-mail: info@respondeo.cz

Charakteristika: Tato nezisková organizace sídlící v Nymburce pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci, učí je znát jejich práva a povinnosti a umět je hájit. Občanská poradna řeší majetkoprávní spory, dluhovou problematiku (exekuce, oddlužení atd.), pracovněprávní vztahy, ochranu spotřebitele a další. Centrum pro pomoc obětem podporuje občany, kteří se stali obětí trestného činu (bez ohledu na jeho závažnost). Orientuje klienty v trestním řízení, pomáhá řešit náhradu škody apod. Pomoc a podpora obětem domácího násilí vedle profesionální právní a bezpečnostní pomoci nabízí i podporu psychickou. Specializuje se výhradně na oběti domácího násilí, kterým zaručuje individuální přístup a absolutní diskrétnost.