Částečná uzavírka silnice č. I/38 (průtah obce Všechlapy)


Z důvodu výměny povrchu vozovky v obci Všechlapy bude od 25.6.2018 do 30.9.2018 částečně uzavřena silnice č. I/38 (průtah obcí Všechlapy).