Milčice

Návrh na pořízení změny ÚP

Návrh na pořízení změny ÚP [1254 kB | pdf]

Územní plán

textová část [287 kB | pdf]

textová část - odůvodnění [3745 kB | pdf]

základní členění [404 kB | pdf]

hlavní výkres [520 kB | pdf]

koordinační výkres [1244 kB | pdf]

hlavní výkres se zvýrazněnými změnami [11519 kB | pdf]

veřejná infrastruktura [1797 kB | pdf]

zábory ZPF [616 kB | pdf]

širší vztahy [2718 kB | pdf]

koncepce uspořádání krajiny [423 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [434 kB | pdf]