Křinec

Územní plán - návrh

Územní plán - textová část [499 kB | pdf]
Územní plán - odůvodnění [817 kB | pdf]
Územní plán - odůvodnění (příloha) [130 kB | pdf]

Hlavní výkres [2007 kB | pdf]
Základní členění [1072 kB | pdf]
Koordinační výkres [20338 kB | pdf]
Širší vztahy [1273 kB | pdf]
Veřejně prospěšné stavby [1328 kB | pdf]
Zábor půdního fondu [1301 kB | pdf]