Kovanice

Návrh územního plánu

Textová část [742 kB | pdf]

Základní členění území [3399 kB | pdf]

Hlavní výkres [3823 kB | pdf]

veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [3276 kB | pdf]

Koordinační výkres [4676 kB | pdf]

Širší vztahy [15455 kB | pdf]

Předpokládané zábory ZPF a PUPFL [3769 kB | pdf]

Zpráva o uplatňování územního plánu [278 kB | pdf]