Kostelní Lhota

Územní plán - Návrh

Textová část - návrh [446 kB | pdf]

Textová část - odůvodnění [7117 kB | pdf]

Základní členění [399 kB | pdf]

Hlavní výkres [813 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [414 kB | pdf]

Koordinační výkres [1047 kB | pdf]

Širší vztahy [883 kB | pdf]

Zábor půdního fondu [715 kB | pdf]

Schema - doprava [411 kB | pdf]

Schema - vodní hospodářství [431 kB | pdf]

Schema - energetika, telekomunikace [382 kB | pdf]

Návrh zadání ÚP [271 kB | pdf]

Změna č.1 Územního plánu obce

Hlavní výkres [674 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby [414 kB | pdf]

Zábor půdního fondu [246 kB | pdf]

Širší vztahy [974 kB | pdf]

Voda, kanalizace [296 kB | pdf]

Rozvody VN + NN [349 kB | pdf]

Územní plán sídelního útvaru

územní plán sídelního útvaru [41264 kB | pdf]