Kostelní Lhota

Územní plán - Návrh

Textová část - návrh [446 kB | pdf]

Textová část - odůvodnění [7117 kB | pdf]

Základní členění [768 kB | pdf]

Hlavní výkres [850 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [746 kB | pdf]

Koordinační výkres [1120 kB | pdf]

Širší vztahy [520 kB | pdf]

Zábor půdního fondu [1121 kB | pdf]

Schema - doprava [574 kB | pdf]

Schema - vodní hospodářství [590 kB | pdf]

Schema - energetika, telekomunikace [545 kB | pdf]

Návrh zadání ÚP [271 kB | pdf]

Změna č.1 Územního plánu obce

Hlavní výkres [674 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby [414 kB | pdf]

Zábor půdního fondu [246 kB | pdf]

Širší vztahy [974 kB | pdf]

Voda, kanalizace [296 kB | pdf]

Rozvody VN + NN [349 kB | pdf]

Územní plán sídelního útvaru

územní plán sídelního útvaru [41264 kB | pdf]