Kostelní Lhota

Územní plán - Návrh

Textová část - návrh [457 kB | pdf]

Textová část - odůvodnění [2873 kB | pdf]

Základní členění [406 kB | pdf]

Hlavní výkres [619 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [332 kB | pdf]

Koordinační výkres [1042 kB | pdf]

Širší vztahy [525 kB | pdf]

Zábor půdního fondu [855 kB | pdf]

Schema - doprava [518 kB | pdf]

Schema - vodní hospodářství [1917 kB | pdf]

Schema - energetika, telekomunikace [510 kB | pdf]

Návrh zadání ÚP [271 kB | pdf]

Změna č.1 Územního plánu obce

Hlavní výkres [674 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby [414 kB | pdf]

Zábor půdního fondu [246 kB | pdf]

Širší vztahy [974 kB | pdf]

Voda, kanalizace [296 kB | pdf]

Rozvody VN + NN [349 kB | pdf]

Územní plán sídelního útvaru

územní plán sídelního útvaru [41264 kB | pdf]