Kostelní Lhota

Územní plán - Návrh

Textová část - návrh [457 kB | pdf]

Textová část - odůvodnění [7071 kB | pdf]

Základní členění [399 kB | pdf]

Hlavní výkres [606 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [414 kB | pdf]

Koordinační výkres [909 kB | pdf]

Širší vztahy [883 kB | pdf]

Zábor půdního fondu [715 kB | pdf]

Schema - doprava [411 kB | pdf]

Schema - vodní hospodářství [431 kB | pdf]

Schema - energetika, telekomunikace [382 kB | pdf]

Návrh zadání ÚP [271 kB | pdf]