Kostelní Lhota

Změna č. 1 - návrh

Textová část [905 kB | pdf]

Základní členění [102 kB | pdf]

Hlavní výkres [115 kB | pdf]

Koordinační výkres [368 kB | pdf]

Zábor půdního fondu [585 kB | pdf]

Územní studie - lokalita Z3D

Územní plán - lokalita Z3D [25811 kB | pdf]

Výkresy [3477 kB | pdf]

Vizualizace [25880 kB | pdf]

Územní plán

Textová část [573 kB | pdf]

Textová část - odůvodnění [3299 kB | pdf]

Základní členění [421 kB | pdf]

Hlavní výkres [633 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [343 kB | pdf]

Koordinační výkres [1059 kB | pdf]

Širší vztahy [525 kB | pdf]

Zábor půdního fondu [873 kB | pdf]

Schema - doprava [544 kB | pdf]

Schema - vodní hospodářství [1916 kB | pdf]

Schema - energetika, telekomunikace [507 kB | pdf]