Chrást

Územní plán - návrh

Územní plán - textová část [754 kB | pdf]
Územní plán - odůvodnění [2008 kB | pdf]

Hlavní výkres [571 kB | pdf]
Základní členění [492 kB | pdf]
Koordinační výkres [8652 kB | pdf]
Širší vztahy [3310 kB | pdf]
Veřejně prospěšné stavby [381 kB | pdf]
Zábor půdního fondu [1339 kB | pdf]

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Chrástu - dokumentace SEA

Dokumentace SEA [2056 kB | pdf]

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Chrástu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Chrástu na udržitelný rozvoj území [595 kB | pdf]

Změna č.1 ÚP Chrást - návrh

Změna č.1 ÚP Chrást - návrh [6642 kB | pdf]