Územní plán

náhled
územní plán - ilustrační obrázek

Územní plán - návrh změny č. 2Text [1228 kB | pdf]
Text - srovnávací text [885 kB | pdf]

Hlavní výkres [289 kB | pdf]
Koordinační výkres [1520 kB | pdf]
Výkres širších vztahů [3170 kB | jpg]
Výkres základního členění území [292 kB | pdf]
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [299 kB | pdf]

Územní plán - úplné znění po změně č. 1Text [1277 kB | pdf]
Hlavní výkres - 1.část [35743 kB | pdf]
Koordinační výkres [40566 kB | pdf]
VPS a VPO výkres [6369 kB | pdf]
Výkres základního členění území [6648 kB | pdf]