Střípky z radnice

Jsou časové úseky, kdy to vypadá, že se na radnici zdánlivě nic neděje. K tomu, abychom něco dokončili a mohli Vám prezentovat výsledek, je však potřeba učinit spoustu malých kroků, splnit mnoho úkolů. Z těchto střípků se pak skládá pestrý obraz každodenního fungování radnice. Přijměte pozvání, pojďte nahlédnout pod pokličku:

V týdnu od 12. 8. do 18. 8.

Neděle bývá den odpočinku, ale porada vedení … ta se nedá vynechat. ;-)
Páteční svatba se konala za vodou v lesoparku Ostrov. V sobotu se oddávalo doslova od úsvitu do soumraku. Radnice, Veslák, Špička… tam všude zaznělo „Ano!“
V interiéru městského bazénu probíhají další drobné opravy a malování. Následně ještě generální úklid a otevíráme.
Správní rada Nymburské o.p.s. byla tento týden opět vyzvána k splnění zadaných úkolů, týkajících se změn v provozování areálu Veslák.
Na 4.9. byla svolána pracovní porada zastupitelů. Na něm bude záležet, kterým směrem se bude naše nemocnice v dalších letech ubírat.
Díky spolupráci města, TS, úřadu práce a jmenovitě pana Tinka a pana Siváka dostává péče o úklid ulic svůj řád. Přinášíme první fotoreport z jejich činnosti minulého týdne.
Staveniště předáno!!! Další ulice v historickém centru projde rekonstrukcí. Práce v ulici Vodárenská by měly být dokončeny v průběhu měsíce listopadu letošního roku. Garant: Ing. Iveta Žemlová: iveta.zemlova@meu-nbk.cz
Rada města schválila zastavení prací na projektové dokumentaci Cyklostezka Mrlina v kilometrovém úseku mezi ulicemi Nad elektrárnou a Poděbradskou před Babínem. Vzhledem k předpokládaným enormním nákladům na vybudování cyklostezky a nutnosti navíc vykupovat soukromé pozemky je tento plán bohužel velmi neekonomický a problematický. Nedělá nám radost takzvaně "shazovat projekty ze stolu", ale v tomto případě již město zbytečně vynaložilo více jak 180 tisíc korun na aktuálně zcela nereálný projekt.
Snímků zaslaných do soutěže o místo v kalendáři města 2020 „Nymburk Vašima očima“ přibývá, tak jukněte do archívů, těšíme se na další povedené záběry. ;-)
Potřetí se město pokusí najít zhotovitele na bezbariérovou lávku přes plavební komoru. Projekt za více než milion korun vypracovala, na přímé zadání předešlé rady města, firma Pontex. Na výstavbu má město přislíben finanční příspěvek od SFDI a tak její zhotovení nemusí zatížit městský rozpočet.
Byli jsme na obhlídce areálu nemocnice, projekt zkrášlování areálu přináší své ovoce.
Rejdiště – v průběhu projektové přípravy došlo k podstatným úpravám původního projektu, na který bylo také vydáno stavební povolení. Obyvatele lokality s těmito změnami bohužel nikdo neseznámil. Proto bude na konec měsíce srpna svolána schůzka i za účasti minulého vedení města. Připomínky občanů chápeme a zaslouží si vysvětlení.
Příští rok uplyne 75 let od konce druhé světové války, máme v hlavě plán na oslavy tohoto výročí a budeme chtít do příprav zapojit i Vás. Již teď se můžete doma zkusit porozhlédnout po dokladech této pohnuté doby v našem městě.
Rada Středočeského kraje doporučila podpořit tento rok nymburský přívoz částkou 2.000.000,- Kč. Zda Nymburk peníze opravdu získá, bude teď záležet na krajském zastupitelstvu. Pro městskou pokladnu by byl tento vstřícný krok nezanedbatelnou pomocí.
Měníme koncept. Další letošní promítání a setkání s vedením města v kině Sokol bude pro naše jubilanty zpestřeno i drobným občerstvením.
Vyřešen podnět z pátků se starostou - na žádost občanů Lipové ulice byly zkulturněny travní plochy a doplněna chybějící zemina. Květináče, které od města občané této ulice obdrželi, jsou v plném květu.

V týdnu od 5. 8. do 11. 8.

Páteční svatební obřady, dva radniční a jeden "špičkový"... gratulujeme a přejeme mnoho štěstí.
Porada vedení, týden za námi, těšíme se na další.
Konzultace možnosti umístění nápojových automatů v městském bazénu. Co takhle dát si po plavání kafčo, teplou čokoládu a nebo nějakou tu malou dobrotu?
Schůzka nad přípravou projektu za účasti OSMM s dendrologem Ing. Josefem Součkem, který pro město plánuje novou podobu ulic Palackého v úseku od Slavie po nádraží, ulice Boleslavská, Zbožská a novou podobu okolí cyklostezky od Hasičárny po Labské terasy.
Bazén, bazén, bazén... chceme, aby se Vám tam líbilo a tak tam teď často chodíme. ;-)
Jednání komise pro posouzení přidělení dotací na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk. Srdce našeho města bude zase pěknější.
Porada odboru kultury, NKC a vedení - zhodnocení průběhu Přístavních slavností. Ladění akcí na Nymburské posvícení - přidáme páteční tancovačku pro starší a pokročilé. :-) Plánování dalších akcí... máte se na co těšit.
Po desítkách let si konečně hradby oddychnou a vymotají se z břečťanového sevření, že mu moc neprospívalo bylo jasné i těm, které přišly v sukni a nemohly na plošinu. ;-)
Jednání s Krajem a SŽDC - tématem byla rekonstrukce nádraží a přednádražního prostoru, umístění nového plaveckého bazénu v lokalitě u zimního stadionu, zachování zastávky Lokomotivní depo...
Kontrolní den na Rejdišti...
Slibný začátek velkého projektu "Nymburáci Nymburákům". Po několika měsících se podařilo navázat spolupráci s významným nymburským zaměstnavatelem DPOV. Vše je na dobré cestě a tak se Nymburáci mohou těšit na společné projekty a spolupořádání sportovních a kulturních akcí. Máme pro vás v zásobě i jedno překvapení... speciálně nádražácky železniční. ;-)
Technické služby - účast na poradě, konzultace fungování aplikace závad.
Městský bazén - návštěva dna při další ze schůzek v místě, tentokrát za doprovodu technologa. ;-)
Porada s odborem životního prostředí, řešení dalšího postupu v záležitosti stížnosti občanů na spad popílku.
Starosta na radiu Patriot, rozhovor a odpovědi na otázky občanů si můžete poslechnout v audio archivu radia.
Staré téma přístaviště se vrací. Proběhla koordinační schůzka nad realizací nymburských přístavišť.
90 let je to hodně nebo málo? Právě tolik je nymburskému basketbalu. Připravujeme na přelom srpna a září oslavy tohoto výročí. Máme být na co hrdí.
Konzultace mezi městem, Národním památkovým ústavem a Ateliere M1 architekti - práce na studii budoucí podoby Starého děkanství pokračují.
Schůzka s ředitelem TS - nejen na téma možného zavedení nádob na sběr kovu a jedlých olejů na vybraných sběrných místech.
Předání klíčků od nové cisternové stříkačky Scania a dopravního automobilu Peugeot Boxer nymburským hasičům. "Křest" nových přírůstků vozového parku...
Zahájení šestnáctého ročníku Přístavních slavností, které letos poprvé probíhají současně s street food festivalem na Špičce. V Nymburce to žije. ;-)
Schůzka se zástupci SBD, řešení směny pozemků na sídlišti Jankovice za účelem vybudování plánované cyklostezky. A ta bude. :-)
Schůzka v plaveckém bazénu s provozovatelem. Plánování dalšího postupu probíhající rekonstrukce.
Schůzka s architektem města a externími odborníky - ladění podmínek pro vypsání soutěže o návrh na nový plavecký bazén u zimního stadionu.
Schůzka s vedením nemocnice, zástupci primářů a dozorčí rady - debata nad strategií rozvoje Nemocnice.
Schůzka s NKC a odborem školství - téma: Nymburské posvícení.