Krátce z města

22.06.2022

 • Ze zastupitelstva: podpora sportu a vzdělání v Nymburce, schválení dotací a prodeje pozemků
  Ze zasedání ve středu 22. června 2022:
  💸 Zastupitelé schválili přijetí dotace na adaptační programy pro děti z Ukrajiny, přijetí dotace na projekt Moderní úřad či individuální dotaci na zajištění provozu zimního stadionu do konce letošního roku. Dále schválili příspěvky na pronájem tělocvičen a sportovišť z letošního 1. kola žádostí.
  🚴‍♀️ Cykloturistiku podpořili schválením smlouvy o partnerství a spolupráci s Partnerství, o. p. s. na produktu Labská stezka.
  🚤 Podpořili říční dopravu schválením prodeje obecního pozemku Povodí Labe, s. p. za účelem stavby čekacího stání pro malá plavidla na Labi na pozemku před plavební komorou.
  🏫 Schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s Cílkovou domácí školou, z. s. na převod části pozemku v Drahelicích za účelem vybudování školského zařízení pro základní vzdělávání.
  🏘 Zastupitelé schvalovali změny územního plánu a diskutovali o rozvoji města, nové výstavbě domů a bytů v souvislosti se souběžnou potřebou budování potřebné infrastruktury, občanské vybavenosti a zeleně.
  Zápis bude zveřejněn na www.mesto-nymburk.cz.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení
1